Secțiunea Jurisprudență

Răspuns: „Tahara” este anularea stării de impuritate și îndepărtarea murdăriei.
Purificarea prin îndepărtarea murdăriei presupune faptul că musulmanul îndepărtează murdăria („najasa”) aflată pe corpul și hainele lui sau în locul în care dorește să îndeplinească rugăciunea.
Purificarea prin anularea stării de impuritate se produce prin realizarea abluțiunii („udu'u”) sau a îmbăierii generale („ghusl”) cu apă curată, pură, sau prin purificarea uscată în cazul celor care nu găsesc apă sau nu o pot folosi.

Răspuns: Prin spălarea cu apă, până ce este curat (pur).
Cât despre lucrul lins de câine, acesta trebuie spălat de șapte ori, prima oară folosind pământ curat.

Răspuns: Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Dacă robul musulman” sau „dreptcredinciosul” a făcut abluțiunea „și și-a spălat fața, toate păcatele săvârșite cu ochii săi au fost spălate de pe fața sa împreună cu apa" - sau „odată cu ultima picătură de apă...". „Și dacă și-a spălat mâinile, toate păcatele săvârșite cu acestea au fost spălate împreună cu apa" - sau „odată cu ultima picătură de apă...". „Și dacă și-a spălat picioarele, toate păcatele înspre care picioarele sale au pășit au fost spălate împreună cu apa" - sau „odată cu ultima picătură de apă...", până ce el devine pur și curățit de păcate". (Consemnat de Muslim)

Răspuns: Se spală mâinile de trei ori.
Se clătește gura, se trage apă pe nas și se suflă nasul de trei ori.
Clătirea gurii presupune ca apa să fie introdusă în gură și apoi eliminată.
Tragerea apei pe nas:
presupune faptul că apa este adusă cu mâna dreaptă și inhalată în interiorul nasului.
Suflarea nasului:
presupune eliminarea apei din nas cu mâna stângă, după inhalare.
Apoi spălarea feței de trei ori.
După care urmează spălarea de trei ori a mâinilor până la coate, inclusiv.
Apoi capul este șters cu mâinile, din față spre spate și înapoi, așa cum și urechile sunt șterse (cu vârful degetelor).
După aceea se spală picioarele până la glezne de trei ori.
Aceasta este modalitatea completă de realizare a abluținii, confirmată de comportamentul Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) în hadisuri consemnate de Bukhari și Muslim și relatate de Uthman și Abdullah ibn Zaid (Allah să aibă milă de ei). De asemenea, în Bukhari, precum și în alți naratori de hadisuri, s-a confirmat că:(Profetul - pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) făcea abluțiunea una câte una, dar și două câte două.”, însemnând că spăla fiecare parte a corpului care trebuie spălată în timpul abluțiunii o singură dată sau de două ori.

Răspuns: Acestea sunt acele acțiuni care, dacă au fost omise de către un musulman, abluțiunea lui nu este considerată validă:
1 - spălarea feței, incluzând clătirea gurii și spălarea și suflarea nasului.
2 - spălarea mâinilor până la coate, inclusiv.
3 - ștergerea capului și a urechilor.
4 - spălarea picioarelor până la glezne.
5 - respectarea ordinii spălării sau ștergerii, după caz, a părților corpului - fața, mâinile, capul, picioarele.
6 - continuitatea - abluțiunea se realizează în mod continuu, fără a se lăsa un timp în care părțile corpului spălate să apuce să se usuce între o acțiune și alta.
- cum ar fi, spre exemplu, situația cuiva care îndeplinește jumătate de abluțiune, iar după un timp îndeplinește cealaltă jumătate. Aceasta nu este considerată o abluțiune validă.

Răspuns: Acțiunile voluntare și preferabile (sunnah) în abluțiune reprezintă acele acțiuni care, dacă sunt împlinite, aduc un plus de recompensă și răsplată, iar dacă nu sunt îndeplinite, nu aduc păcate. Acestea sunt:
1 - Rostirea formulei „Bismillah” (În numele lui Allah).
2 - Folosirea „siuak-ului” (bețișorul pentru curățat dinții).
3 - Spălarea palmelor.
4 - curățarea între degete (răsfirarea degetelor).
5 - spălarea părților corpului de două sau trei ori.
6 - începerea cu partea dreaptă.
7 - rostirea rugii de pomenire a lui Allah după abluțiune: „Așhadu an la ilaha illa Allah uahdahu la sharika lah, ua așhadu anna Muhammadan abduhu ua rasulah.” (Mărturisesc că nu există altă divinitate demnă de a fi adorată în afară de Allah, Unicul, Care nu are pe nimeni egal și mărturisesc că Mohammed este robul și Mesagerul Său)
8 - împlinirea după abluțiune a două unități de rugăciune.

Răspuns: Excrețiile urinare, fecale și gazele.
Somnul, starea de nebunie și inconștiența.
Mâncarea cărnii de cămilă.
Atingerea directă a părților intime fără o barieră.

Răspuns: „At-Tayammum” reprezintă folosirea pământului sau a oricărei materii solide de la suprafața solului, atunci când persoana în cauză nu găsește apă sau este oprit de la utilizarea acesteia, din anumite considerente.

Răspuns: Se lovește pământul cu palmele, după care se șterge o dată fața și partea exterioară a mâinilor.

Răspuns: Ea este invalidată de tot ceea ce invalidează abluțiunea, în general.
La care se adaugă și găsirea apei pentru abluțiune.

Răspuns: „Al-khaffain” sunt încalțările confenționate din piele (sau ceva asemănator acestora).
„Al-giurabain” sunt încălțările confecționate din altceva decât pielea (sau din ce este asemănător acestora).
Este permis să se șteargă deasupra lor în schimbul spălării picioarelor în timpul realizării abluțiunii.

Răspuns: Facilitarea și ușurarea oferită oamenilor, mai ales în condiții de frig din timpul iernii sau atunci când omul călătorește și îi este greu să își dea jos încălțările.

Răspuns: 1 - Încălțările să fie purtate în stare de purificare, adică după efectuarea abluțiunii.
2 - Încălțările să fie curate, pure, pentru că nu este permis să se șteargă în timpul abluțiunii peste încălțări atinse de impurități („nageasa”).
3 - Încălțările să acopere zona piciorului care se impune a fi spălată în timpul abluțiunii.
4 - Ștergerea încălțărilor să se facă în perioada de timp delimitată pentru aceasta - pentru rezidentul care nu se află în calătorie o zi și o noapte, iar pentru călător trei zile și trei nopți.

Răspuns: Ștergerea pe deasupra încălțărilor din timpul realizării abluțiunii se face udând degetele de la mâini cu apă, după care se șterge laba piciorului, începând dinspre degetele piciorului, către tibie. Piciorul drept se șterge cu mâna dreaptă, iar piciorul stâng se șterge cu mâna stângă concomitent, doar o singură dată, răsfirând degetele.

Răspuns: 1 - Terminarea perioadei de validitate a ștergerii pe deasupra încălțărilor - nu mai este permis să se șteargă pe deasupra încălțărilor după ce s-a terminat perioada delimitată din punct de vedere islamic pentru valabilitatea acesteia, care este de o zi și o noapte în cazul persoanei rezidente și trei zile și trei nopți pentru cel aflat în călătorie.
2 - Scoaterea încălțărilor - dacă omul și-a scos încălțările sau una dintre ele după ce a șters pe deasupra lor în timpul realizării abluțiunii, ștergerea deasupra încălțărilor devine invalidă.

Răspuns: Rugăciunea este actul de adorare efectuat prin rostirea anumitor vorbe și efectuarea unor mișcări specifice. Ea începe prin „Takbir” (rostirea formulei „Allahu Akbar” - Allah este Cel mai Măreț) și se încheie cu „at-taslim” (rostirea formulei „As-salamu aleykum ua rahmatullah” - Pacea și Îndurarea lui Allah fie asupra voastră).

Răspuns: Rugăciunea este obligatorie pentru fiecare musulman.
A spus Allah Preaînaltul:
Cu adevărat, Rugăciunea [As-Salat] este stabilită pentru dreptcredincioși la timpuri hotărâte. Coran, 4:103

Răspuns: Delăsarea de Rugăciune echivalează necredinței („kufr”). Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Legământul care face diferența între noi și ei (necredincioșii - „kuffar”) este Rugăciunea, iar cel care s-a delăsat de aceasta a căzut în necredință.” Consemnat de Ahmad, Tirmidhi și alții

Răspuns: Sunt 5 Rugăciuni obligatorii într-o zi și o noapte. Acestea sunt: Rugăciunea de la ivirea zorilor (Fajr) - 2 unități de Rugăciune, Rugăciunea de la amiază (Dhuhr) - 4 unități de Rugăciune, Rugăciunea de după-amiază (Asr) - 4 unități de Rugăciune, Rugăciunea de la apusul soarelui (Maghreb) - 3 unități de Rugăciune și Rugăciunea de seară ('Ișa') - 4 unități de Rugăciune.

Răspuns: 1. Apartenența la Islam, pentru că Rugăciunea nu este acceptată de la un necredincios („kafir”).
2. Deplinătatea facultăților mintale, pentru că Rugăciunea nu este primită de la o persoană fără discernământ (nebun).
3. Maturitatea intelectuală și capacitatea de a discerne, pentru că rugăciunea nu este acceptată de la un copil care nu are încă maturiratea intelectuală și capacitatea de a discerne.
4. Intenția de a efectua Rugăciunea.
5. Intrarea timpului destinat unei anumite Rugăciuni.
6. Purificarea prin anularea stării de impuritate.
7. Purificarea prin îndepărtarea murdăriei.
8. Acoperirea părților din corp care nu trebuie dezvăluite în timpul Rugăciunii („aura”).
9. Îndreptarea către „Qibla” (direcția Ka'abah).

Răspuns: Stâlpii Rugăciunii (actele obligatoriu de realizat în timpul acesteia) sunt în număr de 24, după cum urmează:
Ridicarea în picioare în momentul îndeplinirii Rugăciunilor obligatorii pentru cel care este capabil de aceasta.
Rostirea formulei „Allahu Akbar” (Allah este Cel Mai Măreț) la începutul Rugăciunii.
Citirea capitolului al- Fatiha.
Aplecarea (plecăciunea) în Rugăciune (ar-ruku) - cu spatele drept și capul îndreptat la același nivel cu spatele.
Ridicarea din plecăciune.
Statul drept în picioare.
Prosternarea („sujud”) în decursul căreia musulmanul trebuie să atingă pământul cu fruntea, vârful nasului, palmele, genunchii și vârful degetelor de la picioare.
Ridicarea din prosternare.
Așezarea între două prosternări.
Dintre actele preferabile („Sunnah”) efectuate în timpul Rugăciunii amintim: la așezarea finală statul așezat pe piciorul stâng și îndoirea degetelor piciorului drept, ridicând călcâiul de pe sol și având degetele îndreptate către Qibla.
Calmitatea, care presupune liniștea resimțită în împlinirea fiecăruia dintre stâlpii Rugăciunii.
Ultimul Tașahud.
Așezarea pentru ultimul Tașahud.
Cele două „taslim”-uri, adică a spune de 2 ori „Assalamu aleykum ua rahmatullah” - Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra voastră (întorcându-se spre dreapta și spre stânga).
Stâlpii Rugăciunii sunt ordonați așa cum a fost menționat anterior, iar dacă cineva schimbă în mod intenționat ordinea lor, spre exemplu prosternându-se înainte de plecăciune, atunci aceasta este o greșeală ce trebuie corectată de către cel care se roagă, făcând plecăciunea din nou și apoi prosternându-se (sujud).

Răspuns: „Uagibaat as-Salat” sunt 8 la număr, după cum urmează:
1 - celelalte „Takbirat” în afara „Takbir”-ului inițial („takbitrat al-ihram”)
2 - rostirea formulei „Sami'a Allahu li-man hamidah” (Allah îl aude pe cel care Îi aduce laude), atât pentru cel care conduce Rugăciunea în congregație, cât și pentru cel care se roagă singur.
3 - Rostirea formulei „Rabbana ua laka al-hamd” (O, Domnul nostru, a Ta este toată lauda!”)
4 - Rostirea formulei „Subhana Rabbi al-Adhim” (Slavă Domnului meu, Cel Preamăreț) o singură dată în timpul efectuării plecăciunii.
5 - Rostirea formulei „Subhana Rabbi al-'A'ala” (Slavă Domnului meu, Preaînaltul) o singură dată în timpul prosternării (sujud).
6 - Rostirea formulei „Rabbi ghfir ly” între două prosternări.
7 - Rostirea primului „Tașahud”.
8 - Statul așezat pentru rostirea primului „Tașahud”.

Răspuns: În efectuarea Rugăciunii sunt 21 de acțiuni Sunnah, după cum urmează:
1 - Rostirea după „Takbirat al-ihram” a invocației de deschidere a Rugăciunii - „Subhanaka Allahumma ua bi-hamdika, ua tabaraka -smuka, ua ta'ala geadduka, ua la ilaha ghairuka” (Preaslăvit ești Tu, o, Allah și toată lauda Ți se cuvine numai Ție! Preabinecuvântat este numele Tău și Preaînalt este Rangul Tău! Și nu există niciun dumnezeu demn de a fi adorat în afară de Tine)
2 - „At-Ta'audh” - adică rostirea formulei „A'udhu billahi min aș-șaitani r-ragim” (Caut adăpost la Allah de Satana cel alungat) înainte de începerea recitării Surat al-Fatiha
3 - „Al-Basmala” - rostirea formulei „Bismillah” (În numele lui Allah)
4 - A spune „Amin” la sfârșitul Surat al-Fatiha
5 - Citirea unei alte Sure (fragment sau capitol din Coran) după Surat al-Fatiha
6 - Citirea cu voce tare de către cel care conduce Rugăciunea
7 - Adăugarea la ridicarea din plecăciune, după rostirea formulei „Rabbana ua laka al-hamd”, în completarea acesteia - „Mal'u as-samauati ua mal'u al-'ard ua mal'u ma și'ta ba'ad” (Domnul nostru, Ție Ți se cuvine toată lauda. Cerurile şi Pământul cu tot ce se află în ele şi între ele [Îți aduc laudă], şi tot ceea ce Tu doreşti Îți aduce laudă)
8 - Ceea ce este în plus față de primul tasbih spus în plecăciune („ruku'”), adică al doilea și al treilea tasbih sau ce este spus în plus față de acesta.
9 - Ce este în plus față de primul tasbih din prosternare („sujud”).
10 - Ce este în plus față de rostirea formulei „Rabbi ghfir ly” spusă între două prosternări.
11- A trimite, în ultimul tașahud, salutări asupra neamului Profetului Muhamad, și binecuvântări asupra lui și asupra lor, și ruga (dua') de după aceasta.
În al patrulea rând - acțiunile Sunnan, sau ipostaze:
1 - Ridicarea mâinilor la rostirea „Takbirat al-ihram”
2 - Ridicarea mâinilor înainte de coborârea în plecăciune
3 - Ridicarea mâinilor la ridicarea din plecăciune
4 - Coborârea mâinilor după aceasta
5 - Punerea mâinii drepte peste mâna stângă
6 - Privirea îndreptată spre punctul în care se face prosternarea - sujud
7 - Depărtarea picioarelor atunci când omul se află stând în Rugăciune
8 - Prinderea genunchilor cu palmele cu degetele răsfirate în timpul plecăciunii („ruku'”), ținând spatele drept, paralel cu solul, și capul la acelasi nivel
9 - Atingerea directă a solului de către părțile corpului care trebuie să facă aceasta în timpul prosternării
10 - Depărtarea de trup a brațelor, în lateral, depărtarea abdomenului de coapse, depărtarea coapselor de partea inferioară a picioarelor, îndepărtarea genunchilor, ridicarea de pe sol a călcâielor, atingerea solului cu buricul degetelor (de la picioare), așezarea palmelor în dreptul umerilor, cu degetele apropiate (în timpul prosternării - „sujud”)
11- Poziția luată între două prosternări și la rostirea primului „Tașahud” - „al-iftiraș” și poziția de „at-tauarruk” luată în momentul rostirii celui de-al doilea „Tașahud”
12 - Între două prosternări, punerea palmelor, cu degetele apropiate, pe pulpele picioarelor (coapse); și tot astfel în timpul rostirii „Tașahad”-ului, cu diferența că atunci degetul mic și inelarul sunt închise în palmă, degetul mare și cel mijlociu de la mâna dreaptă sunt unite împreună formând un cerc, iar degetul arătător este îndreptat în direcția Qibla și mișcat în timp ce credinciosul Îl pomenește pe Allah
13 - Întoarcerea către dreapta și stânga în momentul „taslim”-ului la sfârșitul Rugăciunii

Răspuns: (1) neîndeplinirea unui stâlp al Rugăciunii
(2) a vorbi în mod intenționat în timpul Rugăciunii
(3) mâncatul sau băutul în timpul efectuării Rugăciunii
(4) multe mișcări care nu aparțin Rugăciunii, efectuate în mod repetat
(5) neîndeplinirea în mod intenționat a unui act care face parte din „uagibaat as-salah”

Răspuns: Modalitatea de realizare a Rugăciunii este următoarea:
1 - Credinciosul se îndreptă cu tot corpul către Ka'abah, fără a se întoarce în niciun fel de la această poziție
2 - El are înteția de a îndeplini Rugăciunea pe care dorește să o realizeze în inima sa, fără a rosti această intenție cu voce tare
3 - Rostește „takbirat al-ihram”: „Allahu Akbar” (Allah este Cel mai Măreț) și ridică palmele până la nivelul umerilor
4 - Apoi pune palma stângă pe piept iar palma dreaptă deasupra ei.
5 - Apoi rostește ruga de deschidere a Rugăciunii spunând: Allahumma ba’id bayni uabayna khatayaya kama ba’adta baynal-maşriqi ualmaghrib, allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqath –thaubul -abyadu minad-danas, allahumma gh-silni min khatayaya bi ththalgi
ualma’i ualbarad. (O, Allah, îndepărtează-mă pe mine de păcatele mele aşa cum ai îndepărtat Estul de Vest. O, Allah, curăţă-mă [și purifică-
mă]
de păcate aşa cum o haină albă este curățată de murdărie. O, Allah, curăţă-mă de păcate cu zăpadă, apă şi gheață.)

Sau spune: „Subhanakal-lahumma uabihamdika uatabarakas-muka ua ta’ala geadduka ua la ilaha ghayruka” (Cât de Perfect [şi Măreţ] eşti Tu,
o, Allah, şi Ţie Ţi se cuvine toată lauda. Binecuvântat este Numele Tău şi Preaînalt este Rangul Tău şi nu există altă divinitate demnă de a fi adorată în afară de Tine.)

6 - Apoi caută adăpost la Allah de Satana spunând: „A’udhu billahi min aş-şaytanir-ragim” (Caut adăpost la Allah de Satana cel alungat) 7 - După aceea rostește formula de „basmala” și citește Surat al-Fatiha spunând: Bismillah ir-rahman ir-rahim - În numele lui Allah Cel Milostiv [Ar-Rahman], Îndurător [Ar-Rahim] Al hamdu lillahi rabbil ‘alamin - [Toată] Lauda [I se cuvine] lui Allah, Stăpânitorul lumilor Arrahman ir-Rahim - Cel Milostiv, Îndurător Maliki yaumiddin - Suveranul Zilei Judecății Iyyaka na’budu ua iyyaka nasta'in - Numai pe Tine Te adorăm, numai la Tine cerem ajutor Ihdinas siratal mustaqim - Călăuzește-ne pe noi către Calea cea Dreaptă Siratal ladhina an‘amta ‘alaihim, Ghairil maghdubi ‘alaihim ua lad daallin - Calea celor asupra cărora Tu ai revărsat Îndurarea Ta, nu a celor pe care Tu Te-ai mâniat, și nici a celor care au rătăcit. [Surat al Fatiha, 1-7]
Apoi se spune: „Amin”, adică „O Allah, răspunde rugii mele”.
8 - Apoi citește ce poate din Coran, iar în Rugăciunea de dimineață se prelungește recitarea
9 - Apoi face plecăciunea („ruku' ”) - adică își pleacă spatele în semn de preamărire a lui Allah, rostind, în timp ce se pleacă, formula „Allahu Akbar” (Allah este Cel mai Măreț)
10 - În timpul plecăciunii spune „Subhna Rabbi-l Adhim” - (Slavă Domnului meu, Cel Preamăreț), iar dacă dorește să adauge în plus la aceasta va spune: „Subhanaka Allahumma ua bi-hamdika, Allahumma -ghfir ly” (Slavă Ție, o Allah și toată lauda se cuvine numai Ție. O Allah, iartă-mă!)
11 - Apoi, ridicând capul din plecăciune spune: „Sami Allahu liman hamidah” (Allah îl aude pe cel care-L laudă), ridicând în același timp palmele până la nivelul umerilor. Cel care este condus în Rugăciune nu spune aceasta, ci spune „Rabbana ua lakal- hamd” (Domnul nostru, Ție Ți se cuvine toată lauda ).
12 - După ce s-a ridicat din plecăciune spune: „Rabbana ua lakal-hamd, mil-as-samauati uamil-al-ard, uama baynahuma, uamil’a ma şi’ta min şay-in b’ad” (Domnul nostru, Ție Ți se cuvine toată lauda. Cerurile şi Pământul cu tot ce se află în ele şi între ele [Îți aduc laudă], şi tot ceea
ce Tu doreşti Îți aduce laudă)

13 - Apoi coboară în prosternare spunând în acest timp: „Allahu Akbar” (Allah este Cel mai Măreț), după care se prosternează atingând pământul cu șapte părți ale corpului: fruntea și nasul, palmele, genunchii și buricele degetelor de la picioare, depărtând de corp partea superioară și interioară a brațelor, fără a se sprijini cu antebrațele pe sol, iar vârfurile degetelor sunt îndreptate către Qibla
14 - În timpul prosternării se spune: „Subhana Rabbyial ’A’la” (Slavă Domnului meu, Cel Preaînalt) de 3 ori, și dacă dorește, se poate spune în plus: „Subhanaka Allahumma Rabbana ua bihamdika. Allahumma -ghfir ly” (Slavă Ție, Domnul nostru, o, Allah, și Ție Ți se cuvine toată Lauda. O, Allah, iartă-mă).
15 - Apoi își ridică capul din prosternare spunând: „Allahu Akbar” (Allah este Cel mai Măreț)
16 - Apoi se așează între două prosternări în vreme ce stă așezat pe piciorul stâng, cu laba piciorului drept ridicată vertical (sprijinându-se pe buricele degetelor de la picioare), și punând mâna dreaptă pe piciorul drept, aproape de genunchi. Degetul mic și degetul inelar de la mâna dreaptă sunt închise în palmă, degetul mijlociu și degetul mare sunt împreunate sub forma unui cerc, iar degetul arătător rămâne ridicat și este mișcat atunci când se fac rugi. Palma stângă o pune pe piciorul stâng, cu degetele întinse, un pic mai sus de genunchi.
17 - Atunci când stă așezat între două prosternări spune: „Rabbi -gh-fir li, uarhamni, uahdini, uarzuqni uagiburni ua’afini” (O, Allah, iartă-mă, ai milă de mine, călăuzeşte-mă, dă-mi cele necesare traiului, împuterniceşte-mă și dă-mi sănătate).
18 - Apoi îndeplinește și cea de-a doua prosternare, ca și pe prima, spunând și făcând același lucru și preamărindu-L pe Allah (prin rostirea formulei „Allahu Akbar” - Allah este Cel mai Măreț) atunci când coboară în prosternare.
19 - Apoi se ridică din cea de-a doua prosternare spunând „Allahu Akbar” (Allah este Cel mai Măreț) și îndeplinește cea de-a doua „Raka'a” (unitate de Rugăciune) ca și pe prima, cu diferența că nu rostește în aceasta ruga specifică pentru deschiderea Rugăciunii.
20 - După ce a terminat și cea de a doua „Raka'a” rămâne așezat așa cum a stat și între cele două prosternări, spunând „Allahu Akbar” (Allah este Cel mai Măreț) în timp ce se așează.
21 - După aceasta spune „at-Tașahud” în timp ce stă așezat: Attahiyyatu lillahi uassalauatu uattayyibat, assalamu ‘alayka ayyuhannabiyyu ua rahmatul-lahi ua barakatuh, assalamu ‘alayna ua’ala ‘ibadil-lahis-salihin. Aş-hadu an la ilaha illal-lah, ua-aşhadu anna
Muhammadan ‘abduhu ua rasuluh. Allahumma salli ‘ala Muhammad, ua-’ala ali Muhammad, kama sallayta ‘ala Ibrahimaua-’ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Magid, allahumma barik ‘ala Muhammad, ua-’ala ali Muhammad, kama barakta ‘ala Ibrahim ua-’ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Magid. (Toate salutările „At-Tahiyyaat”, cuvintele care fac referire la glorificarea lui Allah, existenţa Sa veşnică, Perfecţiunea Sa, Supremaţia Sa sunt pentru Allah. Toate actele de slăvire şi adorare şi faptele bune sunt pentru El. Pacea, mila şi binecuvântarea lui Allah fie asupra ta, o, Profetule! Pacea fie asupra noastră şi asupra tuturor robilor dreptcredincioşi ai lui Allah. Mărturisesc că nu există altă divinitate demnă de a fi adorată în afară de Allah şi mărturisesc că Mohammed este robul şi Trimisul Său! O, Allah, trimite salutări asupra lui Mohammed şi asupra urmaşilor lui Mohammed, aşa cum ai trimis salutările Tale asupra lui Avraam şi asupra urmaşilor lui Avraam. Cu adevărat, Tu eşti plin de Slavă şi Măreţie. O, Allah, trimite binecuvântarea Ta asupra lui Mohammed şi asupra urmaşilor lui Mohammed, aşa cum ai trimis binecuvântări asupra lui Avraam şi asupra urmaşilor lui Avraam. Cu adevărat, Tu eşti plin de Slavă şi Măreţie!) Apoi poate spune următoarea rugă: „A'udhu billahi min ‘adhabi giahannam, uamin ‘adhabil-qabr,
uamin fitnatil-mahya ualmamat, uamin şarri fitnatil-masihid-dajjal” (Caut adăpost la Allah de pedeapsa chinuitoare a Iadului, de pedeapsa chinuitoare a mormântului, de înşelăciunile vieţii şi morţii şi de răul ispitei lui Al-Masih Al-Dajjal [Anticristul]). Apoi se poate ruga pentru orice dorește din binele acestei lumi și al lumii de Apoi.
22 - Apoi își întoarce capul către dreapta spunând: „Assalamu aleykum ua rahmatu-llah” (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra voastră), și tot astfel în partea stângă.
23 - În cazul în care Rugăciunea are 3 sau 4 unități, el se va opri la sfârșitul primului „Tașahud”, atunci când spune: Aş-hadu an la ilaha illal-lah, ua-aşhadu anna Muhammadan ‘abduhu ua rasuluh. (Mărturisesc că nu există altă divinitate demnă de a fi adorată în afară de Allah şi mărturisesc că Mohammed este robul şi Trimisul Său!)
24 - Apoi se ridică spunând: „Allahu Akbar” (Allah este Cel mai Măreț) și ridică mâinile până în dreptul umerilor
25 - Apoi continuă Rugăciunea, așa cum a făcut și cea de a două raka'a, dar fără a mai citi și altceva din Coran după Surat al Fatiha.
26 - Apoi la sfârșitul Rugăciunii se așează, cu talpa piciorului drept ridicată și sprijinită pe degetele de la picioare, iar piciorul stâng este așezat lateral sub piciorul drept și se poate așeza pe pământ, iar mâinile și le pune pe coapse ca la primul „Tașahud”.
27 - În timpul aceastei așezări citește „Tașahud”-ul întreg.
28 - Apoi salută în partea dreaptă spunând: „Assalamu aleykum ua rahmatullah” (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra voastră) și, de asemenea, în partea stângă.

Răspuns: „Astaghfiru-llah” (Caut iertarea lui Allah) de 3 ori
Allahumma antas-salam uaminkas-salam, tabarakta ya dhal-gialali ual-ikram. „O, Allah, Tu eşti As-Salaam (Pacea – Făcătorul de pace şi sursa păcii, Cel lipsit de orice deficit) şi de la Tine este toată pacea. Slăvit eşti Tu, o, Cel a Căruia este Măreţia şi Cinstea!
„La ilaha illal-lahu uahdahu la şarika lah, lahul-mulku ualahul-hamd, uahuua ‘ala kulli şayin qadir, allahumma la mani’a lima ‘atayt, uala mu’tiya lima mana’t, uala yanfa’u dhal-giaddi minkal-giadd. (Nu există altă divinitate demnă de a fi adorată în afară de Allah, Unicul, care nu are pe nimeni asociat, a Lui este Împărăţia şi a Lui este Lauda şi El este cu putere peste toate, Atotputernic. O, Allah, nimeni nu poate opri ceea ce Tu ai dăruit şi nimeni nu poate dărui ceea ce Tu ai oprit, și nicio bogăție sau măreție nu poate fi de niciun folos nimănui [decât prin Voia Ta], căci de la Tine sunt toate bogățiile și mărețiile.)
„La ilaha illal-lah, uahdahu la şarika lah, lahul-mulku ualahul-hamd, uahuua ‘ala kulli şayin qadir. la haula uala quuuata illa billah, la ilaha illal-lah, uala na’budu illa iyyah, lahun-ni’amatu ualahul-fadl ualahu th-thana-ul- hasan, la ilaha illal-lah mukhlisina lahud-din ualau karihal-kafirun.” (Nu există altă divinitate demnă de a fi adorată în afară de Allah, Unicul, Care nu are pe nimeni asociat, a Lui este Împărăţia şi a Lui este Lauda şi El este cu putere peste toate, Atotputernic. Nu există forţă și nici putere decât cu Allah, nu există altă divinitate demnă de a fi adorată în afară
de Allah şi noi nu Îl adorăm decât pe El. Ale Lui sunt toate binecuvântările, virtuțile şi glorificarea cea frumoasă. Nu există altă
divinitate demnă de a fi adorată în afară de Allah şi noi numai Lui Îi suntem devotați întru religia cea adevărată, chiar şi dacă aceasta nu le este plăcută necredincioşilor.)

69. „Subhan Allah” (Cât de Perfect și Măreţ este Allah) de 33 de ori
„Alhamdulillah” (Laudă lui Allah) de 33 de ori
„Allahu akbar” (Allah este Cel mai Măreţ) de 33 de ori
Apoi spune fraza care întregește o sută: „La ilaha ill-allahu uahdahu la şarika lah, lahul-mulku ualahul-hamd, uahuua ‘ala kulli şayin qadir.” (Nu există altă divinitate demnă de a fi
adorată în afară de Allah, Unicul, Care nu are pe nimeni asociat, a Lui este Împărăţia şi a Lui este Lauda şi El este cu Putere peste toate, Atotputernic.)

- Și citește ultimele 3 Surat din Coran de 3 ori după Salat Fajr și Salat Maghrib și o singură dată după celelalte rugăciuni.
Citește, de asemenea, o dată versetul al-Kursi (Coran, 2:255)

Răspuns: - 2 raka'a (unități de Rugăciune) după Salat Fajr
- 4 raka'a înainte de Salat Dhuhr
- 2 raka'a după Salat Dhuhr
- 2 raka'a după Salat Maghrib
- 2 raka'a după Salat Ișa
Virtuțile acestora, conform spuselor Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) sunt: „Aceluia care a îndeplinit într-o zi și o noapte 12 raka'a voluntare, Allah i-a construit o casă în Paradis.” Relatat de Muslim, Ahmad și alții

Răspuns: Ziua de Vineri. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Cea mai bună dintre zilele voastre este Ziua de Vineri. În această zi a fost creat Adam, și tot în această zi i-a fost luat sufletul. În această zi, în Ziua de Apoi se va sufla în trâmbiță și tot în această zi va avea loc și „strigătul” (asurzitor). Așadar, sporiți în decursul acesteia salutările trimise asupra mea, pentru că acestea îmi vor fi înfățișate.” Companionii au spus: „O, Trimis al lui Allah, cum îți vor fi înfățișate salutările noastre după ce vei fi trecut?” Profetul a răspuns: „Cu adevărat, Allah Atotputernicul i-a interzis pământului să consume trupurile Profeților.” Consemnat de Abu Daud și alții

Răspuns: Este „fard 'ain” (o obligație individuală) pentru fiecare musulman bărbat, matur, în deplinătatea facultăților mintale, rezident.
A spus Allah Preaînaltul:
O, voi cei care credeți! Să nu vă abată averile voastre și copiii voștri
de la pomenirea lui Allah! Cei care fac aceasta, aceia vor fi pierduți! [Coran, 64:9]

Răspuns: Rugăciunea al-Jumu'a are două unități de Rugăciune, rostite de către imam cu voce tare și precedate de două cuvântări (khutba).

Răspuns: Nu îi este permisă neparticiparea la rugăciunea de Jumu'a, decât celui care are un motiv valid în Legislația islamică. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Allah a pus o pecete (rea) pe inima celui care din neglijență nu a participat la trei rugăciuni de Jumu'a (consecutive).” Consemnat de Abu Daud și alții

Răspuns:
1 - Baia totală rituală a corpului.
2 - Parfurmarea (pentru bărbați).
3 - Îmbrăcarea celor mai bune haine.
4 - Ajungerea devreme la moschee
5 - Sporirea salutărilor trimise asupra Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa).
6 - Recitarea Surat al-Kahf
7 - Mersul pe jos la moschee
8 - Căutarea intervalului orar în care rugile sunt acceptate.

Abdullah ibn Omar (Allah să fie mulțumit de el) a relatat că mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Rugăciunea în congregație este cu 27 de ranguri mai bună decât rugăciunea efectuată individual.” Consemnat de Muslim.

Răspuns: Aceasta presupune prezența inimii și liniștirea trupului în timpul Rugăciunii.
A spus Allah Preaînaltul:
Cu adevărat, credincioșii vor avea izbândă, Cei care în Rugăciunea lor sunt smeriți întru supunere [Coran, 23:1-2]

Răspuns: Este o obligație impusă asupra averii personale pentru o anumită categorie de oameni, pe o anumită perioadă de timp.
Este unul dintre stâlpii Islamului și reprezintă un act de caritate obligatorie, din averea celor bogați, fiind oferită celor săraci.
A spus Allah Preaînaltul:
(...) oferiți Dania! (Coran, 2:43)

Aceasta este milostenia oferită în afară de Zakat, precum oferirea oricărui lucru bun, oricând se dorește.
Allah Preaînaltul a spus:
„Dăruiţi pe calea lui Allah” [Coran, 2:195]

Răspuns: Postul este adorarea lui Allah prin abținerea de la cele care invalidează postul, de la ivirea zorilor și până la apus.
Post obligatoriu:
precum postul în luna Ramadan, care este unul dintre stâlpii Islamului.
A spus Allah Preaînaltul:
O, voi cei care credeţi, v-a fost poruncit vouă postul, aşa cum le-a
fost prescris şi celor dinaintea voastră, poate că veţi fi dintre cei
dreptcredincioși! [Coran, 2:183]
Și post voluntar (neobligatoriu): precum postul în zilele de luni și joi ale săptămânii, postul a 3 zile din fiecare lună islamică, în zilele cele mai bune de 13,14,15 ale lunii.

Răspuns: Abu Huraira (Allah să fie mulțumit de el) a relatat că Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Aceluia care a postit Ramadanul cu credință și cu speranța (la răsplata lui Allah), îi vor fi iertate păcatele.” Convenit asupra sa

Răspuns: Abu Sa'id al-Khudri (Allah să fie mulțumit de el) a relatat că Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Niciun rob (al lui Allah) nu postește o zi pe calea lui Allah, fără ca El să îi îndepărteze fața de Focul Iadului cu o distanță de 70 de ani.” Convenit asupra sa
Textul hadisului face referire la „70 de toamne”, cu sensul de „70 de ani”.

Răspuns: 1 - mâncarea și băutura
2 - vomitatul produs în mod intenționat
3 - renunțarea la Islam (apostazia)

Răspuns: 1 - grăbirea în a rupe Postul la sfârșitul zilei de post
2 - luarea mesei de dinaintea postului (suhur) și întârzierea acesteia cât mai aproape de intrarea timpului de post
3 - sporirea faptelor bune și a actelor de adorare
4 - rostirea de către cel care postește a expresiei: „Inni sa'im” (Cu adevărat, eu țin post!) atunci când este jignit (ca o formă de abținere de la a răspunde cu ceea ce este rău)
5 - rostirea de rugi la terminarea postului
6 - încheierea postului cu curmale proaspete sau uscate sau cu apă, dacă omul nu are la dispoziție curmale.

Răspuns: Hajj-ul este un act de adorare a lui Allah Preaînaltul realizat de către musulmani prin călătoria la Preasfînta Sa Casă, cu scopul de a împlini anumite acte de adorare specifice, într-o perioadă de timp specifică.
A spus Allah Preaînaltul:
Și este o datorie a oamenilor față de Allah [să împlinească] Pelerinajul la
această Casă, dacă au mijloacele necesare. Cât despre cei care nu cred [refuză], Allah nu are nevoie de aceste lumi. [Coran, 3:97]

Răspuns: 1 - ihramul (intrarea în starea de sacralizare)
2 - poposirea pe Muntele Arafa
3 - tauaf al-ifada - încercuirea rituală a Ka'abei după ce pelerinii s-au întors la Mecca
4 - as-sa'y - parcurgerea distanței dintre Safa și Marua

Răspuns: Abu Huraira (Allah să fie mulțumit de el) a relatat că l-a auzit pe Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) spunând: „Cel care a efectuat Pelerinajul de dragul lui Allah, fără a rosti vorbe rușinoase sau a se purta cu răutate, se va întoarce (de la Hajj) la fel ca în ziua în care a fost născut de mama sa (adică fără păcate).” Relatat de Bukhari și alții
Expresia „ca în ziua în care a fost născut de mama sa” - are sensul de fără păcate.

Răspuns: Omrah este un act de adorare a lui Allah Preaînaltul realizat prin vizitarea Casei Sale Sacre. Poate fi efectuat oricând, fără a exista un timp fix, prestabilit.

Răspuns: 1 - al-ihram (intrarea în starea de sacralizare)
2 - înconjurarea rituală a Ka'abah (tauaf)
3 - parcugerea traseului dintre Safa și Marua (as-sa'y)

Răspuns: El presupune străduința și efortul depus în sensul răspândirii și apărării Islamului și a musulmanilor sau lupta împotriva dușmanilor (și agresorilor) Islamului și ai musulmanilor.
A spus Allah Preaînaltul:
[...] și luptați cu averile și sufletele voastre pe calea lui Allah! Aceasta este mai bine pentru voi, dacă pricepeți. [Coran, 9:41]