Secțiunea - Maniere islamice

1 - Preamărirea Lui Preaslăvitul și Preaînaltul.
2 - Adorarea numai a Sa, Unicul, fără de nimeni altcineva
3 - Supunerea arătată față de El
4 - Neîncălcarea poruncilor Sale
5 - Mulțumirea ce se cuvine numai Lui, Preaslăvitul, pentru oferirea Harului și a Binecuvântărilor Sale nenumărate.
6 - Răbdarea în întâmpinarea destinului pe care El l-a prescris

Răspuns: 1 - Urmarea exemplului său
2 - Ascultarea
3 - Neîncălcarea poruncilor sale
4 - Credința în autenticitatea celor pe care el le-a vestit
5 - A nu aduce inovații în religie
6 - Iubirea față de el mai presus de iubirea de sine și de ceilalți oameni
7 - Acordarea respectului și statutului cuvenit lui, susținerea sa și a Tradițiilor sale

Răspuns: 1 - Supunerea arătată față de părinți și ascultarea lor în tot ceea ce nu presupune un păcat.
2 - Servirea părinților
3 - Ajutorul acordat părinților
4 - Împlinirea nevoilor părinților
5 - Rugile pentru părinți
6 - Adresarea într-o manieră respectuoasă, fără a rosti nici măcar expresia „Uf!” atunci când se discută cu ei, unul dintre cele mai neînsemnate cuvinte (de nemulțumire)
7 - Zâmbetul permanent în fața părinților, fără a manifesta față de ei nicio formă de încruntare
8 - Interzicerea ridicării vocii la aceștia, ascultarea cu atenție a ceea ce ei spun, fără a îi întrerupe atunci când vorbesc. Ei nu trebuie chemați după numele lor, ci folosind apelativele „mama” și ”tata”
9 - Cererea permisiunii de a intra în camera în care ei se află
10 - Sărutarea mâinii și capului părinților

Răspuns: 1 - Vizitarea rudelor, precum fratele, sora, mătușile și unchii materni și paterni și celelalte rude de sânge
2 - A arăta bunătate față de aceștia prin vorbe și fapte și prin ajutorarea lor
3 - A întreba despre situația lor

Răspuns: 1 - Trebuie să îi iubesc și să mă întovărășesc cu cei buni și drepți
2 - Mă feresc și mă îndepărtez de cei răi
3 - Îi întâmpin cu salutul păcii și dau mâna cu frații mei întru credință
4 - Dacă sunt bolnavi îi vizitez și mă rog pentru însănătoșirea lor
5 - Atunci când strănută și Îl laudă pe Allah, le răspund și mă rog ca Allah să le arate iertare și îndurare
6 - Răspund invitației dacă m-au chemat să îi vizitez
7 - Le ofer sfatul meu sincer
8 - Dacă sunt nedreptățiți îi sprijin, iar dacă ei nedreptățesc pe cineva, îi opresc
9 - Le doresc ceea ce iubesc și pentru mine însumi
10 - Îi ajut atunci când au nevoie de ajutor
11 - Nu îi rănesc prin vorbe sau fapte
12 - Păstrez secretele lor
13 - Nu îi insult, nu îi vorbesc de rău, nu îi disprețuiesc, nu îi invidiez, nu îi spionez și nu îi trădez.

Răspuns: 1 - Arăt bunătate față de vecini prin vorbe și fapte și îi ajut dacă au nevoie de ajutorul meu
2 - Îi felicit cu ocazia Sărbătorilor islamice, a căsătoriei sau a altor ocazii fericite
3 - Îi vizitez dacă sunt bolnavi și le transmit condoleanțe în cazul unui deces
4 - Le ofer ceea ce este posibil din mâncarea pe care o pregătesc
5 - Nu îi rănesc prin vorbele sau faptele mele
6 - Nu îi deranjez făcând gălăgie, nu îi spoinez și sunt răbdător cu ei

Răspuns: 1 - Onorez invitațiile
2 - Dacă doresc să vizitez pe cineva, îi cer permisiunea și stabilesc anterior o anumită dată
3 - Cer permisiunea de a intra
4 - Nu prelungesc prea mult vizita
5 - Nu privesc la ceea ce nu este permis în casa gazdei
6 - Le urez bun venit musafirilor și îi întâmpin în cel mai bun mod cu putință, cu zâmbetul pe buze și cu cele mai frumoase cuvinte
7 - Îl invit pe musafir să ia loc în cel mai bun loc posibil
8 - Îl onorez cu ospitalitatea mea atunci când îi ofer de mâncat și de băut

Răspuns: 1 - Atunci când simt o durere pun mâna pe locul unde simt durerea şi spun: „Bismillah” de 3 ori (În numele lui Allah), apoi spun de 7ori: „‘Audhu bi-'izzati-llahi ua qudratih min şarri ma agidu ua-uhadhir” (Caut adăpost în Măreția lui Allah şi în Atotputernicia Lui de răul a ceea ce resimt şi de care mă feresc)
2 - Accept cele pe care Allah mi le-a prescris și sunt răbdător
3 - Îl vizitez fără ezitare și fără întârziere pe fratele meu bolnav, mă rog pentru vindecarea lui și fac în așa fel încât vizita mea să nu fie lungă
4 - Citesc pentru el versete din Coran cu intenția tămăduirii lui prin acestea, fără a aștepta ca el să îmi ceară acest lucru
5 - Îl sfătuiesc să fie răbdător și să facă rugi către Allah, precum și să păstreze starea de purificare și să își îndeplinească rugăciunile, atât cât poate
6 - Ruga pentru cel bolnav este: „As’alu Allaha l-’adhim rabbal-’arşil-
’adhim an yaşfik” (Îi cer lui Allah cel Preamăreţ, Stăpânul Tronului cel Mare, să te vindece) și se repetă de 7 ori

Răspuns: 1 - Intenția sinceră de dragul lui Allah Atotputernicul
2 - Punerea în practică a cunoașterii dobândite
3 - Respectul arătat față de profesor și elogierea lui, atât în prezența, cât și în absența sa
4 - Stau în fața sa cu respect
5 - Ascult cu atenție ceea ce spune și nu îl întrerup în decursul lecției
6 - Pun întrebări cu respect
7 - Nu îl strig pe nume

Răspuns: 1 - Îi salut pe cei care se află deja în întrunire
2 - Mă așez acolo unde este loc, fără a ridica pe cineva pentru a mă așeza eu și nu mă așez între două persoane, decât după ce le-am cerut permisiunea
3 - Le fac loc altora să se așeze în întrunire
4 - Nu întrerup discuția care are loc în întrunire
5 - Înainte de a părăsi întrunirea cer permisiunea de a pleca și îi salut pe cei prezenți
6 - La sfârșitul întrunirii spun ruga pentru ispășirea păcatelor „Subhanak allahumma ua bihamdik, aşhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka uaatubu ilayk” (Cât de Măreţ şi Perfect eşti Tu, O, Allah, şi toată Lauda fie a Ta! Mărturisesc că nu există altă divinitate demnă de a fi adorată în afară de Tine. Caut iertarea Ta şi mă întorc la Tine cu căinţă)

Răspuns: 1 - Merg la culcare devreme
2 - Mă culc în stare de purificare
3 - Nu dorm pe burtă
4 - Dorm pe partea dreaptă, cu palma dreaptă sub obrazul drept
5 - Scutur salteaua înainte de a dormi
6 - Rostesc pomenirile de dinainte de a dormi, precum versetul al-Kursy (Coran, 2:255), Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq și Surat an-Nas de 3 ori și spun: „Bismika-llahumma amutu ua-ahya.” (În numele Tău O, Allah, mor şi
trăiesc [adorm şi mă trezesc]!)

7 - Mă trezesc pentru îndeplinirea rugăciunii de Fajr
8 - La trezirea din somn spun: „Alhamdu lillahil-ladhi ahyana ba’da ma amatana ua-ilayhin-nuşur.” (Laudă lui Allah, Care ne-a dăruit viaţa după ce ne-a luat-o şi la El este Învierea!)

Răspuns:
1 - Îmi propun ca prin cele pe care le mănânc și le beau să devin mai puternic în supunerea mea față de Allah Preaputernicul
2 - Mă spăl pe mâini înainte de a mânca
3 - Spun „Bismillah” (În numele lui Allah) și mănânc cu mâna dreaptă din cele care se află în fața mea. Nu mănânc din mijlocul platoului și nici din ceea ce se află în fața altcuiva.
4 - Dacă am uitat să spun „Bismillah” la început, atunci spun când îmi aduc aminte: „Bismillah aualihi ua akhirihi” (În numele lui Allah, la început și la sfârșit)
5 - Mă mulțumesc cu mâncarea care există și nu fac remarci răutăcioase cu privire la aceasta; dacă îmi place mănânc, iar dacă nu, nu mănânc
6 - Mănânc o porție mică și nu mănânc cantități mari de mâncare
7 - Nu suflu în mâncare sau în băutură, ci aștept până se răcește
8 - Mânânc împreună cu ceilalți din familie sau musafiri
9 - Nu încep să mănânc înaintea celor care sunt mai în vârstă ca mine
10 - Pomenesc numele lui Allah atunci când beau ceva, beau așezat și din trei înghițituri
11 - Îl laud pe Allah și Îi mulțumesc atunci când termin de mâncat

Răspuns: 1 - Încep îmbrăcarea hainelor cu partea dreaptă și Îi mulțumesc lui Allah pentru acestea
2 - În cazul bărbaților nu las ca lungimea veșmântului să ajungă sub glezne, pentru femei însă, trebuie să ajungă la pământ, pentru a acoperi corpul în întregime
3 - Băieții nu trebuie să îmbrace haine de fete, iar fetele nu trebuie să îmbrace haine de băieți
4 - Interzicerea asemănării hainelor cu cele specifice necredincioșilor sau nelegiuiților
5 - Pomenirea numelui lui Allah la dezbrăcarea veșmintelor
6 - Încălțarea se începe cu piciorul drept, iar descălțarea cu cel stâng

Răspuns: 1 - „Bismillah, ualhamdulillah” (În numele lui Allah şi Laudă lui
Allah!)
„Subhanalladhi sakh-khara lana hadha uama kunna lahu muqrinin” (Cât de Măreţ şi Perfect este El, Cel care a pus la dispoziţia noastră acest mijloc de transport, în vreme ce noi n-am fi fost capabili de acest lucru) „uainna ila rabbina lamunqalibun” (şi, cuadevărat, la Domnul nostru este întoarcerea noastră finală!) (Coran, 43:13-14)
2 - Dacă trec pe lângă un musulman îl salut cu salutul islamic „Assalamu aleykum„ (Pace vouă)

1 - Merg pe partea dreaptă a drumului meu, având o ținută dreaptă, moderată și modestă în același timp
2 - Îi salut pe cei pe care îi întâlnesc
3 - Îmi feresc privirea de la cele nepermise și nu fac rău nimănui
4 - Îndemn la ceea ce este bun și opresc de la ceea ce este rău
5 - Îndepărtez obstacolele sau ceea ce este dăunător de pe drumurile publice

Răspuns: 1 - Ies din casă cu piciorul stâng și spun: „Bismillah, tauakkaltu ‘alallah, ua la haula ua la quuuata illa billah. Allahumma inni ‘audhu bika an adilla au udall, au azilla au uzall, au adhlima au udhlam, au agihala au yugihala ‘alay.”
(În numele lui Allah! Mă încred în Allah şi mărturisesc că nu există forţă sau putere decât cu Allah! O Allah, caut adăpost la Tine de a rătăci sau de a fi rătăcit, de a greşi sau de a fi atras în greşeală, de a asupri sau de a fi asuprit, de a mă purta nesăbuit sau a fi tratat cu nesăbuinţă.) 2 - Intru în casă cu piciorul drept și spun: „Bismillahi ualagina, ua bismillahi kharagina, ua’ala rabbina tauakkalna.” (În numele lui Allah am intrat şi în numele lui Allah am ieşit şi în Domnul nostru ne încredem!)
3 - Folosesc siwak-ul și îi salut pe cei din casă

Răspuns: 1 - Intrarea la baie se face cu piciorul stâng
2 - Înainte de a intra la toaletă se spune următoarea rugă: (Bismillah) allahumma inni ‘Audhu bika minal-khubthi ual-khaba-ith. - (În numele lui Allah!) O, Allah, caut adăpost la Tine de necurat şi de necurate
[de diavoli]!
3 - Nu iau cu mine la toaletă nimic pe care să fie menționat numele lui Allah
4 - Nu îmi fac nevoile în public
5 - Nu port conversații în locul în care îmi fac nevoile
6 - Nu mă îndrept în direcția Qiblei și nici nu întorc spatele către ea în timp ce îmi fac nevoile
7 - Folosirea mâinii stângi și nicidecum a mâinii drepte la îndepărtarea murdăriei după ce îmi fac nevoile
8 - Nu îmi fac nevoile pe cărările pe unde merg oamenii și nici în locurile unde aceștia caută umbră sau unde se odihnesc
9 - Mă spăl pe mâini după ce mi-am făcut nevoile
10 - Ies de la baie cu piciorul stâng și spun: „Ghufranak” (O, Allah, iartă-mă!)

Răspuns: 1 - Intru în moschee cu piciorul drept și spun: „Bismillah! Allahumma iftah li abuaba rahmatik!” (În numele lui Allah.
O Allah, deschide-mi porțile Îndurării Tale!)

2 - Nu mă așez înainte de a mă ruga 2 unități de rugăciune
3 - Nu merg prin fața celor care fac rugăciunea, nu intonez cântece interzise în moschee și nici nu vând sau cumpăr ceva în interiorul moscheii
4 - Ies din moschee cu piciorul stâng și spun: „Allahuma inni as'aluka min fadlak” (O Allah, îți cer din binecuvântările Tale!)

Răspuns: 1 - Atunci când întâlnesc un musulman îl salut spunându-i: „Assalamu aleykum ua rahmatullahi ua barakatuhu” (Pacea, îndurarea și binecuvântarea lui Allah fie asupra voastră) și nu înlocuiesc salutul rostit cu salutarea prin gesticulare
2 - Îi zâmbesc celui pe care îl salut
3 - Dau mâna cu el folosind mâna dreaptă
4 - Îi răspund celui care mă salută cu un salut mai bun decât cel cu care m-a salutat sau cel puțin cu unul asemănător acestuia
5 - Nu îl salut pe un nemusulman cu salutul islamic, iar dacă el m-a salutat cu un alt salut îi răspund întocmai cum m-a salutat el
6 - Trebuie să salute mai întâi cel tânăr pe cel mai în vârstă, cel care este într-un mijloc de transport pe cel care merge pe jos, cel care merge pe cel care este așezat, un grup mai mic pe un grup mai mare de persoane

Răspuns: 1 - Cer permisiunea înainte de a intra într-un loc anume
2 - Cer permisiunea de a intra (spre exemplu sunând sau bătând la ușă) de 3 ori și dacă nu mi se răspunde plec
3 - Bat la ușă încet și nu mă poziționez exact în fața ușii, ci în dreapta sau în stânga acesteia
4 - Nu intru în încăperea în care se află mama mea, tatăl meu sau oricine alcineva fără a cere permisiunea, mai ales în timpul de dinainte de rugăciunea de Fajr, în timpul perioadei de odihnă de dinainte de rugăciunea de Dhuhr sau după rugăciunea de 'Ișa
5 - În locurile publice și care nu sunt locuințe, precum spitalele sau magazinele, pot intra fără a cere permisiunea

Răspuns: 1 - Le dau de mâncare și de băut animalelor
2 - Arăt îndurare și milă față de animale și nu mă port cu ele într-o manieră nepotrivită
3 - Nu le fac rău animalelor sub nicio formă

Răspuns: 1 - Îmi pun intenția ca prin activitățile sportive efectuate să devin mai puternic pentru a mă putea supune și mai bine lui Allah și pentru a-L mulțumi
2 - Nu practic activitățile sportive în intervalul destinat timpului pentru rugăciune (neglijându-mi rugăciunea)
3 - Fetele și băieții nu desfășoară activități sportive împreună
4 - Port un echipament sportiv potrivit, care să acopere toate părțile corpului care trebuie acoperite (aura)
5 - Nu practic sporturile care sunt interzise, precum cele care presupun lovire feței sau dezgolirea corpului

Răspuns: 1 - Glumele nu trebuie să presupună niciun fel de minciună
2 - Glumele nu trebuie să presupună ridiculizarea cuiva, batjocura, abuzul sau înfricoșarea sa
3 - Glumele trebuie să fie moderate și să nu li se dea curs în exces

Răspuns: 1 - Acoperirea gurii cu mâna, cu marginea hainei sau cu un șervețel în timpul strănutului
2 - Să Îl lauzi pe Allah după ce ai strănutat spunând: „Alhamdulillah” (Laudă lui Allah)
3 - Apoi, fratele sau însoţitorul său [care îl aude] trebuie să îi spună: „Iarhamuka Allah” (Allah să aibă milă de tine [şi să te ierte]!
Iar dacă acesta i-a spus „Allah să aibă milă de tine [şi să te ierte]!”, el trebuie să îi răspundă: „Iahdikumu-llahu ua iuslih balakum.” (Allah să te călăuzească şi să îndrepte situația ta [îndrumându-te pe calea cea
dreaptă]
)

Răspuns: 1 - Încercarea de a opri căscatul (prin închiderea gurii sau acoperirea ei cu mâna
2 - Nu trebuie să ridici vocea atunci când caști spunând „a...a....”
3 - Punerea mâinii la gură

Răspuns: 1 - Citirea Coranului în stare de purificare, după îndeplinirea abluțiunii
2 - A sta așezat într-o modalitate manierată și solemnă
3 - Înainte de a începe recitarea Coranului caut adăpost la Allah de Satana
4 - Caut să înțeleg și să pricep sensurile a ceea ce citesc