Capitolul despre Biografia Profetului Mohammed

Răspuns: El este Mohammed, fiul lui Abdullah, fiul lui Abdul Muttalib, fiul lui Hașim, din tribul Quraiș, de origine arabă, care sunt dintre descendenții profetului Ismail, fiul profetului Avraam, pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lor și a Profetului nostru.

Răspuns: Tatăl său a murit în Medina, înainte ca Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) să se nască.

Răspuns: În anul Elefantului, într-o zi de luni, în luna islamică Rabi' al-Auual.

Răspuns: - Servitoarea tatălui său, Um Aiman.
- Servitoarea unchiului său patern Abu Lahab, Thaubiah.
- Halimah as-Sa'adiah

Răspuns: Mama sa a murit atunci când el avea vârsta de 6 ani. Apoi a fost luat în grijă de bunicul său patern Abdul Muttalib.

Răspuns: Bunicul său a murit atunci când el avea 8 ani, fiind luat în grijă de unchiul său patern Abu Talib.

Răspuns: A călătorit cu unchiul său în ținutul Levantului la vârsta de 12 ani.

Răspuns: A călătorit pentru a doua oară în scopuri comerciale în serviciul Khadijei (Allah să fie mulțumit de ea), iar atunci când s-a întors din călătorie, el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) s-a căsătorit cu ea, la vârsta de 25 de ani.

Răspuns: Quraiș a reconsolidat Ka'abah atunci când Profetul avea vârsta de 35 de ani.
Atunci când au apărut dispute între ei cu privire la cine trebuie să pună la locul ei Piatra cea Neagră, ei i-au cerut lui Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) să hotărască aceasta. Atunci, el a așezat Piatra cea Neagră pe o mantie și a cerut fiecărui lider de trib să apuce de un colț al acesteia. Ei erau în total patru triburi, iar atunci când au ridicat piatra la locul ei, Profetul a apucat-o și a pus-o la locul ei cu mâna sa.

Răspuns: Atunci când i-a fost trimisă Profeția, el avea vârsta de 40 de ani și a fost trimis ca Profet, vestitor și prevenitor, pentru întreaga omenire.

Răspuns: Prin visul prevestitor adevărat, astfel încât tot ceea ce visa se adeverea în mod limpede, ca și zorii zilei.

Răspuns: El mergea să Îl adore pe Allah în peștera Hira și acolo sporea actele de adorare.
Revelația s-a pogorât asupra sa în vreme ce el se afla în peștera Hira, adorându-l pe Allah.

Răspuns: Acesta este Cuvântul lui Allah Preaînaltul: 1. Citește! În Numele Domnului tău care a creat [tot ceea ce există], 2. Care l-a creat pe om din sânge închegat! 3. Citește! Domnul tău este Cel mai Nobil, 4. Este Cel care l-a învățat cu calemul, 5. L-a învățat pe om ceea ce el nu a știut! [Coran, 96:1-5]

Răspuns: - Dintre bărbați Abu Bakr as-Siddiq, dintre femei Khadija bint Khuailid, dintre băieții tineri Ali ibn Abi Talib, dintre servitori Zaid ibn Haritha, iar dintre sclavi Bilal al-Habași (Allah să fie mulțumit de ei toți).

Răspuns: În primii 13 ani chemarea la Islam s-a desfășurat în mod secret, iar apoi Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) i s-a poruncit să cheme la Islam în mod deschis.

Răspuns: Persecutarea Profetului și a dreptcredincioșilor de către politeiști ajunsese la apogeu atunci când li s-a permis să emigreze în ținuturile regelui Negus în Abisinia.
Politeiștii au convenit asupra asupririi și uciderii Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa), însă Allah l-a protejat și l-a înconjurat cu protecția unchiului său patern, pentru a-l apăra de aceștia.

Răspuns: În acel an a murit unchiul său patern Abu Talib și soția sa Khadija (Allah să fie mulțumit de ea).

Răspuns: Acestea au avut loc atunci când el avea vârsta de 50 de ani. Cu această ocazie a fost impusă obligativitatea celor 5 Rugăciuni zilnice.
Al-Isra este călătoria nocturnă de la Moscheea cea Sfântă (din Mecca) la Moscheea al-Aqsa (Ierusalim).
Al-Miraj este înălțarea la Ceruri, care s-a produs din Moscheea al-Aqsa pănă în Ceruri, la Sidrat ul-Muntaha („lotusul de la capăt”, un pom în al șaptelea Cer).

Răspuns: El îi chema la Islam pe locuitorii din Taif și obișnuia să se prezinte oamenilor la întâlnirile acestora și cu anumite ocazii sezoniere. Până când oameni din Medina (al-Ansar) au venit la Mecca și au crezut în Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) și i-au jurat credință și susținere.

Răspuns: I-a fost impus Zakatul, postul în Ramadan, Pelerinajul la Mecca, jihad-ul, adhan-ul (chemarea la Rugăciune), precum și alte acte de adorare, impuneri și reglementări islamice.

Răspuns: Marea bătălie de la Badr.
Bătălia de la Uhud.
Bătălia al-Ahzab.
Bătălia cuceririi Meccăi.

Răspuns: Cuvântul lui Allah: Şi fiţi cu frică de Ziua în care vă veţi întoarce la Allah, atunci când
fiecare suflet va fi răsplătit după ceea ce a agonisit, iar ei nu vor fi
nedreptăţiţi. [Coran, 2:281]

Răspuns: A murit în luna islamică Rabia al-Auual, în anul 10 Hijri, la vârsta de 63 de ani.

Răspuns: 1 - Khadija bint Khuailid (Allah să fie mulțumit de ea)
2 - Sauda bint Zam'ah (Allah să fie mulțumit de ea)
3 - Aișa bint Abu Bakr AsSiddiq (Allah să fie mulțumit de ea)
4 - Hafsa bint Omar (Allah să fie mulțumit de ea)
5 - Zainab bint Khuzaimah (Allah să fie mulțumit de ea)
6 - Um Salama, Hind bint Abu Umaiah (Allah să fie mulțumit de ea)
7 - Um Habibah bint Abu Sufian (Allah să fie mulțumit de ea)
8 - Jueiriah bint al-Harith (Allah să fie mulțumit de ea)
9 - Maimuna bint al-Harith (Allah să fie mulțumit de ea)
10 - Safia bint Huyayi (Allah să fie mulțumit de ea)
11 - Zeinab bint Jahș (Allah să fie mulțumit de ea)

Răspuns: El a avut 3 băieți:
Al-Qasim, după care era și Profetul denumit „Abu Al-Qasim„ (tatăl lui Qasim)
Abdullah
și Ibrahim
Și fete:
Fatima
Ruqayyah
Um Kulthum
și Zainab
Toți copii săi au fost de la Khadijah (Allah să fie mulțumit de ea), în afară de Ibrahim. Cu toții au murit înainte de el, în afară de Fatima, care a murit la 6 luni după acesta.

El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) nu era nici prea înalt, dar nici prea scund, ci avea o statură medie pentru un bărbat iar pielea era albă rozalie. Avea barba bogată, ochii mari, buzele cărnoase și părul de un negru intens. Avea umerii lați, mirosul plăcut și o înfățișare frumoasă.

Răspuns: Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) și-a lăsat comunitatea îndrumată pe o cale dreaptă și luminată, limpede precum se delimitează ziua de noapte, de la care nu deviază decât cel care este cu adevărat pierdut. El nu a lăsat nimic din ceea ce este bun, fără a ne îndruma către el, și nimic din ceea ce este rău fără a ne avertiza împotriva sa.