هغه څه چې مسلمان ماشومان ترې ناپوه نه شي

فهذه مسائل فيما لا يسع أطفال المسلمين جهله من دين الله تَباركَیوه پروژه چې د هغو مسلو په اړه ساده او اسانه طریقه لري چې یو مسلمان ترې ناخبره نه وي، په دې کې د عقیدې، فقه، سیرت، آداب، تفسیر، حدیث، اخلاقو او ذکر مسایل شامل دي.