Những gì trẻ em Hồi giáo phải biết

Một dự án bao gồm một chương trình giảng dạy đơn giản và dễ hiểu về những vấn đề mà một người Hồi giáo phải biết. Nó bao gồm các vấn đề về niềm tin, luật học, tiểu sử tiên tri, nghi thức, tafsir, hadith, đạo đức và tưởng nhớ đến Allah. Nó phù hợp với trẻ nhỏ nói riêng, mọi lứa tuổi và những người mới theo đạo Hồi.