Çfarë duhet të dinë fëmijët muslimanë

Një projekt që përmban një kurrikul të thjeshtë dhe të lehtë për çështje që një musliman duhet të dijë. Ai përfshin çështje të besimit, jurisprudencës, biografisë profetike, mirësjelljes, tefsirit, hadithit, moralit dhe përmendjes së Allahut. Ai është i përshtatshëm në veçanti për fëmijët e vegjël, për të gjitha moshat dhe për të sapoardhurit në Islam.