Secțiunea de hadis

Răspuns: Conducătorul dreptcredincioșilor, Abu Hafs Omar ibn al-Khattab (Allah să fie mulțumit de el) a spus: „L-am auzit pe Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) spunând: „Cu adevărat, faptele sunt (judecate) după intențiile lor și fiecare va obține ceea ce a intenționat. Astfel, cel care a emigrat pentru Allah și pentru Mesagerul Său, emigrarea sa va fi (primită) pentru Allah și pentru Mesagerul Său; iar cel care a emigrat pentru a obține un avantaj în viața lumească sau pentru o femeie cu care dorește să se căsătorească, el va avea (ca răsplată) pentru emigrarea sa ceea ce El a intenționat." Consemnat de Bukhari și Muslim
Semnificațiile benefice ale hadisului:

1. Pentru fiecare faptă, precum Rugăciune, Post, Pelerinaj și celelalte fapte (de adorare) trebuie să fie formulată o intenție.
2. Este absolut necesar ca intenția formulată să fie sinceră, de dragul lui Allah Preaînaltul.
* Al doilea hadis:

Răspuns: Mama dreptcredincioșilor, Aișa (Allah să fie mulțumit de ea), a relatat că Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Cel care a introdus o inovație în religie, aceasta îi va fi respinsă și neacceptată de către Allah.” Relatat de Bukhari și Muslim
Semnificațiile benefice ale hadisului:

1 - interzicerea introducerii inovațiilor în religie
2 - faptele care presupun inovații sunt respinse și nu sunt acceptate
* Al treilea hadis:

Răspuns: „Într-o zi, în vreme ce ședeam împreună cu Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa), și-a făcut apariția printre noi un om îmbrăcat cu haine albe, curate și părul de un negru intens, pe care nu se vedea urma vreunei călătorii și pe care niciunul dintre noi nu îl cunoștea. El s-a așezat lângă Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa), și-a sprijinit genunchiul de genunchiul Profetului, și-a pus mâinile pe coapsele lui și a zis: „O, Mohammad, spune-mi despre Islam!” El a spus: „Islamul înseamnă să mărturisești că nu există altă divinitate demnă de a fi adorată în afară de Allah și că Mohammad este Mesagerul lui Allah, să îndeplinești Rugăciunea, să plătești Dania, să postești în luna Ramadan și să faci Pelerinajul la Casa cea Sfântă, dacă ai această posibilitate.” Omul a spus:(Așa este!) Ai spus adevărul.” Iar noi ne-am mirat că el îi punea întrebări, iar apoi tot el aproba răspunsul primit. Apoi a zis: „Spune-mi ce este credința!” El a răspuns: „Credința înseamnă să crezi în Allah, în Îngerii Săi, în Scripturile Sale, în Profeții trimiși de El, în Ziua de Apoi și în Destin, cu ceea ce este bun și rău în el.” A spus:(Așa este!) Ai spus adevărul.” Și apoi a spus: „Înștiințează-mă despre ihsan (perfecționare)!” (Profetul) a spus: „Să Îl adori pe Allah ca și cum L-ai vedea, pentru că dacă tu nu Îl vezi, El cu adevărat te vede.” (Străinul) a spus: „Spune-mi despre Ceasul de Apoi!” El a răspuns: „Cel căruia îi este adresată întrebarea nu știe nimic mai mult decât cel care îl întreabă.” El a spus: „Înștiințează-mă atunci despre semnele sale!” A răspuns: „Atunci când sclava va da naștere stăpânului ei și vei vedea oameni desculți, dezbrăcați, nevoiași și păstori de oi întrecându-se în construirea de clădiri tot mai înalte.” Apoi, străinul s-a îndepărtat și, după ce am așteptat îndelung, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „O, Omar, știi cine era cel care îmi punea întrebări?” Am spus: „Allah și Mesagerul Său știu mai bine!” Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a răspuns: „Acesta era Îngerul Gavriil, care a venit să vă învețe religia voastră.” Consemnat de Muslim
Dintre semnificațiile benefice ale hadisului:

1 - Menționarea celor 5 stâlpi ai Islamului, și anume:
Mărturisirea că nu există altă divinitate demnă de a fi adorată în afară de Allah și că Mohammad este Mesagerul lui Allah.
Împlinirea Rugăciunii.
Plătirea Daniei (Zakat).
Postul în luna Ramadan (Saum).
Pelerinajul la Casa cea Sfântă (Hajj).
2 - Menționarea stâlpilor credinței, în număr de 6:
Credința în Allah.
Și în Îngeri Săi
Și în Cărțile Sale
Și în Profeții Săi
Și în Ziua de Apoi
Și în Destin, cu ceea ce este bun și rău în el.
3 - Menționarea stâlpului de bază al „ihsan”-ului, și anume adorarea lui Allah ca și cum L-ai vedea, pentru că dacă tu nu Îl poți vedea, cu adevărat El te vede.
4 - Timpul în care va veni Ceasul de Apoi nu este cunoscut decât de către Allah Preaînaltul.
Cel de al patrulea hadis:

Răspuns: Abu Huraira (Allah să fie mulțumit de el) a relatat că Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Dreptcredinciosul cu cea mai deplină credință este acela cu cel mai bun caracter.” Consemnat de Tirmidhi și catalogat ca hadis hasan sahih
Semnificațiile benefice ale hadisului:

1 - Încurajarea dobândirii unui caracter ales
2 - Perfecțiunea caracterului este un semn al perfecțiunii credinței
3 - Credința crește și scade
Cel de-al cincilea hadis:

Răspuns: Ibn Omar (Allah să fie mulumit de ei) a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Cel care a jurat pe altcineva în afară de Allah a comis un act de necredință sau politeism.” Consemnat de Tirmidhi
Semnificațiile benefice ale hadisului:

- Nu este permis să se jure pe altcineva în afară de Allah Preaînaltul
- A jura pe altcineva în afară de Allah Preaînaltul este un act de politeism minor
Cel de-al șaselea hadis:

Răspuns: Anas (Allah să fie mulțumit de el) a relatat că Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Nu este (cu adevărat) dreptcredincios cel pentru care eu sunt mai puțin iubit decât părintele său, fiul său și toți oamenii la un loc.” Consemnat de Bukhari și Muslim
Dintre semnificațiile benefice ale hadisului:

- Trebuie să îl iubim pe Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) mai presus decât toți oamenii
- Aceasta este o expresie a perfecțiunii credinței
Al șaptelea hadis:

Răspuns: Anas (Allah să fie mulțumit de el) a relatat că Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Nu crede (cu adevărat) cel dintre voi care nu iubește pentru fratele său ceea ce iubește și pentru sine însuși.” Consemnat de Bukhari și Muslim
Dintre semnificațiile benefice ale hadisului:

1 - Dreptcredinciosul trebuie să iubească pentru ceilalți dreptcredincioși ceea ce iubește și pentru sine însuși
- iar aceasta este o expresie a credinței
Al optulea hadis:

Răspuns: Abu Sa'id (Allah să fie mulțumit de el) a relatat că Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Jur pe Allah, Cel în Mâna Căruia se află sufletul meu, că Surat al-Ikhlas este echivalentă cu o treime din Coran.” Consemnat de Bukhari
Dintre semnificațiile benefice ale hadisului:

1 - Virtuțile Surat al-Ikhlas
2 - Faptul că aceasta este echivalentă cu o treime de Coran
Cel de al nouălea hadis:

Răspuns: Abu Musa (Allah să fie mulțumit de el) a relatat că Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „La haula ua la quata illa billah (nu există tărie și nici putere decât cu și prin Allah) este una dintre comorile Paradisului.” Consemnat de Bukhari și Muslim
Dintre beneficiile hadisului:

1 - Virtuțile acestei expresii și faptul că ea este o comoară dintre comorile Paradisului
2 - Detașarea robului față de puterea proprie și depenedența sa doar de Allah Preaînaltul, Unicul.
Cel de al zecelea hadis:

Răspuns: Nu'man ibn Bașir (Allah să fie mulțumit de ei) a relatat că l-a auzit pe Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) spunând: „Ia aminte! Cu adevărat în corp există o bucățică (de carne) care, dacă este bună și dreaptă, tot corpul este bun și drept, iar dacă este stricată, tot corpul este stricat (odată cu ea). Cu adevărat, aceasta este inima.” Consemnat de Bukhari și Muslim
Dintre beneficiile hadisului:

1 - Atunci când inima este bună și dreaptă tot ceea ce este vizibil sau ascuns este bun și drept
2 - Importanța acordării unei atenții deosebite inimii, pentru că de bunătatea și dreptatea acesteia depinde bunătatea și dreptatea omului
Al unsprezecelea hadis:

Răspuns: Mu'adh ibn Jabal (Allah să fie mulțumit de el) a relatat că Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Cel ale cărui ultime cuvinte în această viață au fost «La ilaha illa Allah (Nu există alt dumnezeu demn de a fi adorat în afară de Allah)», va intra în Paradis.” Consemnat de Abu Daud
Dintre beneficiile hadisului:

1 - Virtuțile expresiei „La ilaha illa Allah”, prin care omul va intra în Paradis
2 - Virtuțile de care se bucură cel ale cărui ultime cuvinte în această viață sunt „La ilaha illa Allah”
Al doisprezecelea hadis:

Răspuns: Abdullah ibn Mas'ud (Allah să fie mulțumit de el) a relatat că Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Un adevărat dreptcredincios nu este calomniator, nici blestemător, nici imoral și nici nerușinat.” Consemnat de Tirmidhi
Dintre beneficiile hadisului:

1 - Interzicerea vorbelor neadevărate și urâte
2 - Aceasta este calitatea de bază a vorbelor unui dreptcredincios
Al treisprezecelea hadis:

Răspuns: Abu Huraira (Allah să fie mulțumit de el) a relatat că Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Un semn al perfecțiunii Islamului la un om este detașarea de lucrurile care nu îl privesc.” Consemnat de Tirmidhi și alții
Dintre beneficiile hadisului:

1 - Omul trebuie să se detașaze și să nu acorde importanță lucrurilor care nu îl privesc referitor la religia și viața celorlalți
2 - Detașarea de cele care nu îl privesc este o expresie a perfecțiunii religiei sale (a Islamului său)
Al patrusprezecelea hadis:

Abdullah ibn Mas'ud (Allah să fie mulțumit de el) a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Cel care a citit o literă din Cartea lui Allah (Coran) are pentru ea o faptă bună consemnată și pentru fiecare faptă bună îi sunt consemnate încă zece asemenea ei. Eu nu spun că «alif, lam, mim» sunt toate împreună o literă, ci «alif» este o literă de sine stătătoare, «lam» este o literă de sine stătătoare și «mim» este o literă de sine stătătoare." Consemnat de Tirmidhi
Dintre beneficiile hadisului:

1 - Virtuțile recitării Coranului
2 - Pentru fiecare literă din Coran pe care o citești îți sunt consemnate (mai multe) fapte bune