Ενότητα Ερμηνείας (Ταφσείρ)

Απαντ.: Σούρατ Αλ-Φάτιχα και η ερμηνεία της:
{ Στο Όνομα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχμάν (Παντελεήμονα), του Αρ-Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνου) } { Όλες οι ευχαριστίες (και οι δοξασίες και οι έπαινοι) ανήκουν στον Αλλάχ, τον Κύριο όλων των κόσμων (της ανθρωπότητας, των τζινν και όλων όσων υπάρχουν). } { Τον Αρ-Ραχμάν (Παντελεήμονα), τον Αρ-Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνο). } { Τον Κύριαρχο της Ημέρας της Κρίσεως. } { Εσένα μόνο λατρεύουμε και από Εσένα μόνο ζητάμε βοήθεια και υποστήριξη. } { Καθοδήγησέ μας στον ορθό δρόμο. } { Τον δρόμο εκείνων, που τους χάρισες την Εύνοιά Σου, και όχι εκείνων που περιέπεσαν στην οργή Σου, ούτε εκείνων που παραστράτησαν. } [Σούρατ Αλ-Φάτιχα 1:7]
Η ερμηνεία της:
Ονομάστηκε Αλ-Φάτιχα γιατί είναι η σούρα με την οποία αρχίζει το Ευγενές Κορ'άν (Κορανίου).
{ Στο Όνομα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχμάν (Παντελεήμονα), του Αρ-Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνου) } Ερμηνεία: Στο Όνομα του Αλλάχ αρχίζω να απαγγέλλω το Κορ'άν, ζητώντας τη βοήθεια Του, του Υψίστου, και αναζητώντας ευλογία αναφέροντας το Όνομά Του.
{ Αλλάχ } Ερμηνεία: Ο Θεός, Αυτός που είναι πραγματικά Άξιος κάθε λατρείας. Δεν αποκαλούμε κανέναν με αυτό το Όνομα εκτός από τον Παντοδύναμο Αλλάχ.
{ Αρ-Ραχμάν } Ερμηνεία: Αυτός που έχει απέραντο έλεος, του Οποίου το έλεος περικλείει τα πάντα.
{ Αρ-Ραχείμ } Ερμηνεία: Πολυεύσπλαχνος προς τους πιστούς.
{ Όλες οι ευχαριστίες (και οι δοξασίες και οι έπαινοι) ανήκουν στον Αλλάχ, τον Κύριο όλων των κόσμων (της ανθρωπότητας, των τζινν και όλων όσων υπάρχουν). } Ερμηνεία: Όλα τα είδη επαίνου και τελειότητας ανήκουν στον Αλλάχ και μόνο.
{ Τον Αρ-Ραχμάν (Παντελεήμονα), τον Αρ-Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνο). } Ερμηνεία: Αυτός που έχει απέραντο έλεος, του Οποίου το έλεος περικλείει τα πάντα, και Αυτός που είναι Πολυεύσπλαχνος προς τους πιστούς.
{ Τον Κύριαρχο της Ημέρας της Κρίσεως. } Ερμηνεία: Είναι ο Κυρίαρχος της Ημέρας της ανάστασης, του απολογισμού και της ανταπόδοσης.
{ Εσένα μόνο λατρεύουμε και από Εσένα μόνο ζητάμε βοήθεια και υποστήριξη. } Ερμηνεία: Στον Αλλάχ απευθύνουμε όλες τις πράξεις λατρείας μας, και όταν χρειαζόμαστε βοήθεια δεν τη ζητάμε από κανένα άλλον εκτός από Αυτόν.
{ Καθοδήγησέ μας στον ορθό δρόμο. } Ερμηνεία: Ο οποίος δρόμος είναι η καθοδήγηση προς το Ισλάμ και τη Σούννα.
{ Τον δρόμο εκείνων, που τους χάρισες την Εύνοιά Σου, και όχι εκείνων που περιέπεσαν στην οργή Σου, ούτε εκείνων που παραστράτησαν. } Ερμηνεία: Καθοδήγησέ μας στο δρόμο των δίκαιων δούλων από τους προφήτες και αυτούς που τους ακολούθησαν, και όχι στο δρόμο των Εβραίων και των Χριστιανών.
Αποτελεί Σούννα μετά από την απαγγελία της Σούρατ Αλ-Φάτιχα το να πω "Αμήν" που σημαίνει "Ω Αλλάχ, ανταποκρίσου στις επικλήσεις μας".

Απαντ.: Σούρατ Αζ-Ζάλζαλα και η ερμηνεία της:
{ Στο Όνομα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχμάν (Παντελεήμονα), του Αρ-Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνου) }
{ Όταν η γη σειστεί από τον (τελικό) σεισμό της, } { Και όταν η γη αποβάλει τα βάρη της (τους νεκρούς), } { Και ο άνθρωπος (τρομαγμένος και έκπληκτος) θα πει «Τι συμβαίνει μ’ αυτή;». } { Εκείνη την Ημέρα (η γη) θα πει τις ιστορίες της (τι καλό και τι κακό έγινε πάνω της), } { Επειδή ο Κύριός σου θα την εμπνεύσει (και θα την διατάξει να πει). } { Εκείνη την ημέρα οι άνθρωποι θα προχωρήσουν χωρισμένοι (σε ομάδες) (από τον τόπο της Κρίσης προς τον τελικό προορισμό τους), για να τους δειχθούν οι πράξεις τους (δηλ. την αμοιβή ή την τιμωρία τους). } { Όποιος έχει κάνει καλό (έστω και) ίσο με το βάρος ενός ατόμου (μορίου) θα δει (την αμοιβή του), } { Και όποιος έχει κάνει κακό (έστω και) ίσο με το βάρος ενός ατόμου (μορίου) θα δει (την τιμωρία του). } [Σούρατ Αζ-Ζάλζαλα 99:1-8]
Η ερμηνεία της:
{ Όταν η γη σειστεί από τον (τελικό) σεισμό της, } Ερμηνεία: Την Ημέρα της Κρίσεως όταν η γη θα σειστεί πολύ δυνατά.
{ Και όταν η γη αποβάλει τα βάρη της (τους νεκρούς), } Ερμηνεία: Και θα αποβάλει όλους τους νεκρούς από τους τάφους τους, αφού θα τους επαναφέρει ο Αλλάχ ξανά στη ζωή την Ημέρα της Ανάστασης.
{ Και ο άνθρωπος (τρομαγμένος και έκπληκτος) θα πει «Τι συμβαίνει μ’ αυτή;». } Ερμηνεία: Αναρωτιέται με μεγάλο φόβο, "Τι συμβαίνει με τη γη για να τρέμει και ταράζεται έτσι;"
{ Εκείνη την Ημέρα (η γη) θα πει τις ιστορίες της (τι καλό και τι κακό έγινε πάνω της), } Ερμηνεία: Την Ημέρα της Ανάστασης, η γη θα μιλήσει και θα πει ό,τι έχει συμβεί πάνω της από καλό και κακό.
{ Επειδή ο Κύριός σου θα την εμπνεύσει (και θα την διατάξει να πει). } Ερμηνεία: Ο Αλλάχ θα διατάξει τη γη να το κάνει.
{ Εκείνη την ημέρα οι άνθρωποι θα προχωρήσουν χωρισμένοι (σε ομάδες) (από τον τόπο της Κρίσης προς τον τελικό προορισμό τους), για να τους δειχθούν οι πράξεις τους (δηλ. την αμοιβή ή την τιμωρία τους). } Ερμηνεία: Εκείνη τη μεγάλη Ημέρα, όταν η γη θα σεισθεί, οι άνθρωποι θα πάνε σε ομάδες από τον τόπο της Κρίσης προς τον τελικό προορισμό τους και θα τους φανερωθούν οι εγκόσμιες πράξεις τους.
{ Όποιος έχει κάνει καλό (έστω και) ίσο με το βάρος ενός ατόμου (μορίου) θα δει (την αμοιβή του), } Ερμηνεία: Όσο μικρή κι αν είναι η καλή πράξη που έχει κάνει κανείς, θα ανταμειφθεί γι' αυτήν.
{ Και όποιος έχει κάνει κακό (έστω και) ίσο με το βάρος ενός ατόμου (μορίου) θα δει (την τιμωρία του). } Ερμηνεία: Όσο μικρή κι αν είναι η κακή πράξη που έχει κάνει κανείς, θα λάβει την κατάλληλη τιμωρία γι' αυτήν.

Απαντ.: Σούρατ Αλ-'Άντιγιατ και η ερμηνεία της:
{ Στο Όνομα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχμάν (Παντελεήμονα), του Αρ-Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνου) }
{ Μα αυτά (τα άλογα) που τρέχουν δυνατά (στο δρόμο του Αλλάχ) λαχανιασμένα, } { Και (από τις οπλές τους όταν χτυπούν τις πέτρες) βγάζουν σπίθες (εξαιτίας της έντασης του τρέξιμός τους), } { Και επιτίθενται (στους εχθρούς) το πρωί, } { Και σηκώνουν από το τρέξιμό τους σκόνη, } { Και μπήκαν στη μέση του πλήθους (του εχθρού). } { Στ’ αλήθεια, ο άνθρωπος είναι αγνώμων προς τον Κύριό του. } { Και ο ίδιος είναι ο μάρτυρας σε αυτό (στην αχαριστία του προς τον Κύριό του). } { Και στ’ αλήθεια, διακατέχεται από υπερβολική αγάπη για τα πλούτη. } { Μα δεν ξέρει (ο άνθρωπος τι τον περιμένει) όταν βγουν και σκορπιστούν αυτά που βρίσκονται στους τάφους (όταν οι άνθρωποι αναστηθούν), } { Και θα φανερωθούν αυτά που βρίσκονται μέσα στα στήθη (των ανθρώπων); } { Στ’ αλήθεια, ο Κύριός τους, εκείνη την Ημέρα γνωρίζει πλήρως για αυτούς (όλες τις πράξεις και τις υποθέσεις τους) } [Σούρατ Αλ-'Άντιγιατ 100:1-11 ]
Η ερμηνεία της:
{ Μα αυτά (τα άλογα) που τρέχουν δυνατά (στο δρόμο του Αλλάχ) λαχανιασμένα, } Ερμηνεία: Ο Αλλάχ ορκίζεται στα άλογα που τρέχουν τόσο γρήγορα που ακούγεται ο ήχος της αναπνοής τους. Ο Αλλάχ ορκίζεται σε ό,τι θέλει, και δεν επιτρέπεται σε κανέναν άλλον να ορκίζεται σε οτιδήποτε άλλο εκτός από τον Αλλάχ, γιατί το να ορκίζεται κανείς σε οτιδήποτε άλλο εκτός από τον Αλλάχ είναι πράξη πολυθεϊσμού.
{ Και (από τις οπλές τους) βγάζουν σπίθες (από το δυνατό τρέξιμό τους, όταν οι οπλές τους χτυπούν τις πέτρες), } Ερμηνεία: Ο Αλλάχ ορκίζεται στα άλογα που οι οπλές τους βγάζουν σπίθες όταν χτυπούν τις πέτρες εξαιτίας της έντασης του τρέξιμός τους.
{ Και επιτίθενται (στους εχθρούς) το πρωί, } Ερμηνεία: Ο Αλλάχ ορκίζεται στα άλογα που επιτίθενται στους εχθρούς το πρωί.
{ Και σηκώνουν από το τρέξιμό τους σκόνη, } Ερμηνεία: Έτσι, σήκωσαν σκόνη εξαιτίας της έντασης του τρέξιμός τους.
{ Και μπήκαν στη μέση του πλήθους (του εχθρού). } Ερμηνεία: Μπαίνουν με τους αναβάτες τους στη μέση μιας ομάδας εχθρών.
{ Στ’ αλήθεια, ο άνθρωπος είναι αγνώμων προς τον Κύριό του. } Ερμηνεία: Πράγματι, ο άνθρωπος είναι αχάριστος για τις ευλογίες και τις χάρες του Κυρίου του.
{ Και ο ίδιος είναι ο μάρτυρας σε αυτό (στην αχαριστία του προς τον Κύριό του). } Ερμηνεία: Ο ίδιος είναι μάρτυρας στη δική του αχαριστία και δεν μπορεί να την αρνηθεί γιατί είναι τόσο ξεκάθαρη.
{ Και στ’ αλήθεια, διακατέχεται από υπερβολική αγάπη για τα πλούτη. } Ερμηνεία: Λόγω της ακραίας αγάπης του για τα χρήματα, γίνεται πολύ τσιγκούνης.
{ Μα δεν ξέρει (ο άνθρωπος τι τον περιμένει) όταν βγουν και σκορπιστούν αυτά που βρίσκονται στους τάφους (όταν οι άνθρωποι αναστηθούν), } Ερμηνεία: Αυτός ο άνθρωπος, που εξαπατήθηκε από την εγκόσμια ζωή και τις απολαύσεις της, δεν ξέρει ότι όταν ο Αλλάχ αναστήσει τους νεκρούς από τους τάφους τους και τους φέρει για απολογισμό και ανταπόδοση, τα πράγματα δεν θα είναι όπως τα φανταζόταν;
{ Και θα φανερωθούν αυτά που βρίσκονται μέσα στα στήθη (των ανθρώπων); } Ερμηνεία: Και θα φανερωθούν ό,τι υπάρχει στις καρδιές από προθέσεις και πεποιθήσεις και άλλα.
{ Στ’ αλήθεια, ο Κύριός τους, εκείνη την Ημέρα γνωρίζει πλήρως για αυτούς (όλες τις πράξεις και τις υποθέσεις τους). } Ερμηνεία: Πράγματι, ο Κύριός τους γνωρίζει τα πάντα γι' αυτούς εκείνη την Ημέρα, και τίποτα από τις υποθέσεις των δούλων Του δεν θα είναι κρυφό από Αυτόν και θα τους ανταμείψει ή θα τους τιμωρήσει γι' ό,τι έκαναν.

Απαντ.: Σούρατ Αλ-Κάρι'α και η ερμηνεία της:
{ Στο Όνομα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχμάν (Παντελεήμονα), του Αρ-Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνου). }
{ Η Αλ-Κάρι‘α (δηλ. η Ημέρα της Κρίσεως που κτυπά τις καρδίες των ανθρώπων με τα τρομακτικά γεγονότα που θα γίνουν εκείνη την Ημέρα). } { Τι είναι λοιπόν η Αλ-Κάρι‘α; } { Και πώς να ξέρεις τι είναι η Αλ-Κάρι‘α (έκφραση που δείχνει πόσο σημαντική είναι); } { Είναι η Ημέρα κατά την οποία οι άνθρωποι θα είναι σαν τις σκορπισμένες νυχτοπεταλούδες, } { Και τα βουνά θα είναι σαν το λαναρισμένο μαλλί. } { Όσο γι’ αυτόν του οποίου η ζυγαριά (των καλών πράξεων) θα είναι βαριά, } { Θα έχει μια ευχάριστη ζωή (στον Παράδεισο), } { Μα όσο γι’ αυτόν του οποίου η ζυγαριά (των καλών πράξεων) θα είναι ελαφριά, } { Θα έχει ως κατοικία του την Αλ-Χάουιγια (άβυσσο, ένα όνομα από τα ονόματα του Πυρός). } { Και πώς να ξέρεις τι είναι (η Αλ-Χάουιγια); (έκφραση που δείχνει πόσο σημαντική είναι), } { Είναι μία πυρακτωμένη Φωτιά. } [Σούρατ Αλ-Κάρι'α 101:1-11]
Η ερμηνεία της:
{ Η Αλ-Κάρι‘α (δηλ. η Ημέρα της Κρίσεως που κτυπά τις καρδίες των ανθρώπων με τα τρομακτικά γεγονότα που θα γίνουν εκείνη την Ημέρα). } Ερμηνεία: Η Ώρα που χτυπά τις καρδιές των ανθρώπων επειδή είναι εξαιρετικά τρομακτική.
{ Τι είναι λοιπόν η Αλ-Κάρι‘α; } Ερμηνεία: Τι είναι αυτή η Ώρα που θα είναι εξαιρετικά τρομακτική;
{ Και πώς να ξέρεις τι είναι η Αλ-Κάρι‘α (έκφραση που δείχνει πόσο σημαντική είναι); } Ερμηνεία: Πώς να ξέρεις, ω Αγγελιοφόρε, τι είναι αυτή η Ώρα και πόσο τρομακτική είναι; Είναι η Ημέρα της Κρίσεως.
{ Είναι η Ημέρα κατά την οποία οι άνθρωποι θα είναι σαν τις σκορπισμένες νυχτοπεταλούδες, } Ερμηνεία: Την ημέρα που θα χτυπήσει τις καρδιές των ανθρώπων, οι άνθρωποι θα είναι σαν τις νυχτοπεταλούδες σκορπισμένες εδώ κι εκεί.
{ Και τα βουνά θα είναι σαν το λαναρισμένο μαλλί. } Ερμηνεία: Και τα βουνά θα είναι σαν το λαναρισμένο μαλλί στην ελαφρότητα και την κίνησή του.
{ Όσο γι’ αυτόν του οποίου η ζυγαριά (των καλών πράξεων) θα είναι βαριά, } Ερμηνεία: Όσο για εκείνο του οποίου οι καλές πράξεις θα είναι πιο βαριές από τις κακές πράξεις του,
{ Θα έχει μια ευχάριστη ζωή (στον Παράδεισο), } Ερμηνεία: Θα έχει μια καλή ζωή στον Παράδεισο, όπου θα έχει όλες τις απολαύσεις που επιθυμεί.
{ Μα όσο γι’ αυτόν του οποίου η ζυγαριά (των καλών πράξεων) θα είναι ελαφριά, } Ερμηνεία: Όσο για εκείνο του οποίου οι κακές πράξεις είναι πιο βαριές από τις καλές πράξεις του,
{ Θα έχει ως κατοικία του την Αλ-Χάουιγια (άβυσσο, ένα όνομα από τα ονόματα του Πυρός). } Ερμηνεία: Ο προορισμός και τόπος κατοικίας του την Ημέρα της Κρίσεως θα είναι η Κόλαση.
{ Και πώς να ξέρεις τι είναι (η Αλ-Χάουιγια); (έκφραση που δείχνει πόσο σημαντική είναι), } Ερμηνεία: Και πώς να ξέρεις, ω αγγελιαφόρε τι είναι η Αλ-Χάουιγια και πόσο τρομακτική είναι;
{ Είναι μία πυρακτωμένη Φωτιά. } Ερμηνεία: Αυτή είναι η κόλαση που έχει πολύ δυνατή φωτιά, όπου θα καούν μέσα οι άπιστοι και οι κακοποιοί.

Απαντ.: Σούρατ Ατ-Τακάθουρ και η ερμηνεία της:
{ Στο Όνομα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχμάν (Παντελεήμονα), του Αρ-Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνου). }
{ Σας απασχόλησε ο πόθος για την αύξηση (του πλούτου, των παιδιών, της εξουσίας κτλ. από τη λατρεία του Αλλάχ), } { Μέχρι που θα επισκεφτείτε τους τάφους (δηλ. μέχρι που θα πεθάνετε). } { Όχι! Στ’ αλήθεια θα μάθετε (όταν επισκεφτείτε τους τάφους σας, τον τελικό προορισμό σας). } { Και πάλι όχι! Στ’ αλήθεια θα μάθετε (μια έμφαση της προηγούμενης απειλής). } { Όχι! Αν γνωρίζατε με σίγουρη γνώση (ότι ο Αλλάχ θα σας αναστήσει την Ημέρα της Κρίσεως, δεν θα σας απασχόλησε τίποτε από τη λατρεία του Αλλάχ). } { Στ’ αλήθεια, θα δείτε το Πυρ της Κολάσεως. } { Έπειτα, θα το δείτε με βεβαιότητα (χωρίς καμία αμφιβολία), } { Και έπειτα, εκείνη την Ημέρα θα ρωτηθείτε για τις απολαύσεις (στις οποίες επιδιδόσασταν κατά την εγκόσμια ζωή). } [Σούρατ Ατ-Τακάθουρ 102:1-8]
Η ερμηνεία της:
{ Σας απασχόλησε (από τη λατρεία του Αλλάχ) ο πόθος για την αύξηση (του πλούτου, των παιδιών, της εξουσίας κτλ.), } Ερμηνεία: Ω άνθρωποι, σας απασχόλησε από την υπακοή προς τον Αλλάχ η καύχησή σας για τα πλούτη, την εξουσία και τα παιδιά σας.
{ Μέχρι που θα επισκεφτείτε τους τάφους (δηλ. μέχρι που θα πεθάνετε). } Ερμηνεία: Συνεχίσετε την αναζήτηση των εγκόσμιων απολαύσεων μέχρι να πεθάνετε και να μπείτε στους τάφους σας.
{ Όχι! Στ’ αλήθεια θα μάθετε (όταν επισκεφτείτε τους τάφους σας, τον τελικό προορισμό σας). } Ερμηνεία: Δε θα έπρεπε οι εγκόσμιες απολαύσεις να σας απασχολούν από την υπακοή προς τον Αλλάχ, και θα δείτε τις συνέπειες της καύχησης και της έπαρσής σας.
{ Και πάλι όχι! Στ’ αλήθεια θα μάθετε (μια έμφαση της προηγούμενης απειλής). } Ερμηνεία: Χωρίς αμφιβολία θα δείτε τις συνέπειες της καύχησης και της έπαρσής σας.
{ Όχι! Αν γνωρίζατε με σίγουρη γνώση (ότι ο Αλλάχ θα σας αναστήσει την Ημέρα της Κρίσεως, δεν θα σας απασχόλησε τίποτε από τη λατρεία του Αλλάχ). } Ερμηνεία: Αν η γνώση έφτασε στις καρδιές σας και πιστέψατε ότι ο Αλλάχ θα σας αναστήσει και θα σας φέρει για απολογισμό και ανταπόδοση, δεν θα αφήνατε τις εγκόσμιες απολαύσεις και την αγάπη για την αύξηση των πλούτων, της εξουσίας και των παιδιών να σας απασχολήσουν από τη λατρεία του Αλλάχ.
{ Στ’ αλήθεια, θα δείτε το Πυρ της Κολάσεως. } Ερμηνεία: Μα τον Αλλάχ, θα δείτε το Πυρ την Ημέρα της Κρίσεως.
{ Έπειτα, θα το δείτε με βεβαιότητα (χωρίς καμία αμφιβολία), } Ερμηνεία: Έπειτα θα δείτε το Πυρ με βεβαιότητα χωρίς καμία αμφιβολία.
{ Και έπειτα, εκείνη την Ημέρα θα ρωτηθείτε για τις απολαύσεις (στις οποίες επιδιδόσασταν κατά την εγκόσμια ζωή). } Ερμηνεία: Έπειτα ο Αλλάχ θα σας ρωτήσει εκείνη την Ημέρα για ό,τι σας παρείχε από χάρες κατά την εγκόσμια ζωή, όπως την υγεία και το πλούτο κλπ. σε τι τα χρησιμοποιήσατε και από πού τα αποκτήσατε;

Απαντ.: Σούρατ Αλ-‘Ασρ και η ερμηνεία της:
{ Στο Όνομα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχμάν (Παντελεήμονα), του Αρ-Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνου). }
{ (Ορκίζομαι) Μα το Αλ-‘Ασρ (το Χρόνο)! } { Ότι ο άνθρωπος βρίσκεται σε απώλεια, } { Εκτός από εκείνους που πιστεύουν, κάνουν ενάρετες πράξεις, συνιστούν ο ένας στον άλλο την αλήθεια (την αληθινή πίστη και το να πράττουν καλές πράξεις) και συνιστούν ο ένας στον άλλο την υπομονή. } [Σούρατ Αλ-‘Ασρ 103:1-3]
Η ερμηνεία της:
{ (Ορκίζομαι) Μα το Αλ-‘Ασρ (το Χρόνο)! } Ερμηνεία: Ο Αλλάχ ορκίστηκε στον χρόνο.
{ Ότι ο άνθρωπος βρίσκεται σε απώλεια, } Ερμηνεία: Ότι ο κάθε άνθρωπος βρίσκεται σε απώλεια και καταστροφή.
{ Εκτός από εκείνους που πιστεύουν, κάνουν ενάρετες πράξεις, συνιστούν ο ένας στον άλλο την αλήθεια (την αληθινή πίστη και το να πράττουν καλές πράξεις) και συνιστούν ο ένας στον άλλο την υπομονή. } Ερμηνεία: Εκείνοι είναι που θα σωθούν από την απώλεια και την καταστροφή.

Απαντ.: Σούρατ Αλ-Χούμαζα και η ερμηνεία της:
{ Στο Όνομα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχμάν (Παντελεήμονα), του Αρ-Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνου). }
{ Αλίμονο σε αυτόν που κακολογεί τους άλλους και μιλά για τα ελαττώματά τους είτε μπροστά τους, είτε πίσω από την πλάτη τους, και είτε με λόγια, είτε με νοήματα. } { Ο οποίος μάζευε πλούτη και τα μετρούσε ξανά και ξανά. } { Νομίζοντας ότι τα πλούτη του θα τον κάνουν να ζήσει αιώνια. } { Όχι! Σίγουρα θα ριχτεί στην Αλ-Χούταμα (Σπαστήρα, ένα όνομα από τα ονόματα της Φωτιάς επειδή σπάει ό,τι ριχτεί μέσα της). } { Και πώς να ξέρεις τι είναι η Αλ-Χούταμα (Σπαστήρας); (έκφραση που δείχνει πόσο σημαντική είναι), } { (Είναι) η Φωτιά του Αλλάχ που είναι (αιώνια) φουντωμένη. } { Που διεισδύει (μέσα στα σώματα και φτάνει) έως τις καρδιές. } { Είναι κλειδωμένη περικλείοντας τους (άπιστους) μέσα της. } { Με μακριές μπάρες (ώστε να μην μπορέσουν να βγουν από αυτή). } [Σούρατ Αλ-Χούμαζα 104:1-9]
Η ερμηνεία της:
{ Αλίμονο σε αυτόν που κακολογεί τους άλλους και μιλά για τα ελαττώματά τους είτε μπροστά τους, είτε πίσω από την πλάτη τους, και είτε με λόγια, είτε με νοήματα. } Ερμηνεία: "Αλίμονο" εδώ είναι ένα όνομα μιας κοιλάδας που ρέει με το πύον των ανθρώπων της Κόλασης, στην οποία βρίσκεται ο προορισμός αυτών που κακολογούν τους άλλους όπως αναφέρεται στο εδάφιο.
{ Ο οποίος μάζευε πλούτη και τα μετρούσε ξανά και ξανά. } Ερμηνεία: Αυτός που ενδιαφέρεται μόνο στο να συσσωρεύει και να μετράει χρήματα.
{ Νομίζοντας ότι τα πλούτη του θα τον κάνουν να ζήσει αιώνια. } Ερμηνεία: Νομίζει ότι τα χρήματα που έχει μαζέψει θα τον σώσουν από τον θάνατο και θα τον κρατήσουν ζωντανό για πάντα.
{ Όχι! Σίγουρα θα ριχτεί στην Αλ-Χούταμα (Σπαστήρα, ένα όνομα από τα ονόματα της Φωτιάς επειδή σπάει ό,τι ριχτεί μέσα της). } Ερμηνεία: Τα πράγματα δεν θα είναι όπως τα έχει φανταστεί αυτός ο αδαής. Πράγματι, θα ριχτεί στη Φωτιά της Κόλασης και θα συντριβεί σε αυτήν από τη σοβαρότητά της.
{ Και πώς να ξέρεις τι είναι η Αλ-Χούταμα (Σπαστήρας); (έκφραση που δείχνει πόσο σημαντική είναι), } Ερμηνεία: Και πώς να ξέρεις, ω αγγελιαφόρε, τι είναι αυτή η φωτιά που καταστρέφει ό,τι ριχτεί μέσα της.
{ (Είναι) η Φωτιά του Αλλάχ που είναι (αιώνια) φουντωμένη. } Ερμηνεία: Είναι η Φωτιά που προετοίμασε ο Αλλάχ για εκείνους που τον παρακούν, η οποία είναι αιώνια φουντωμένη.
{ Που διεισδύει (μέσα στα σώματα και φτάνει) έως τις καρδιές. } Ερμηνεία: Τίποτε δεν την εμποδίζει και φτάνει μέχρι τις καρδιές τους.
{ Είναι κλειδωμένη περικλείοντας τους (άπιστους) μέσα της. } Ερμηνεία: Είναι κλειδωμένοι μέσα της οι κατοικοί της και κανείς τους δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτήν.
{ Με μακριές μπάρες (ώστε να μην μπορέσουν να βγουν από αυτή). } Ερμηνεία: Είναι κλειδωμένη με μακριές μπάρες, κάτι που δείχνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν να βγουν από αυτή.

Απαντ.: Σούρατ Αλ-Φείλ και η ερμηνεία της:
{ Στο Όνομα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχμάν (Παντελεήμονα), του Αρ-Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνου). }
{ Δεν είδες (ω Μωχάμμαντ) τι έκανε ο Κύριός σου με εκείνους που κατείχαν τον ελέφαντα; (αναφέρεται στο στρατό του Αμπράχα Αλ-’Άσραμ, που προσπάθησε να καταστρέψει την Κά‘μπα με έναν τεράστιο ελέφαντα), } { Δεν οδήγησε (ο Αλλάχ) το σχέδιό τους σε αποτυχία; } { Και έστειλε καταπάνω τους σμήνη από πουλιά. } { Χτυπώντας τους με πέτρες από ψημένο πηλό. } { Και τους έκανε (ο Αλλάχ) σαν φαγωμένο σανό (που το έφαγαν τα ζώα και έπειτα το αφόδευσαν). } [Σούρατ Αλ-Φείλ 105:1-5]
Η ερμηνεία της:
{ Δεν είδες (ω Μωχάμμαντ) τι έκανε ο Κύριός σου με εκείνους που κατείχαν τον ελέφαντα; (αναφέρεται στο στρατό του Αμπράχα Αλ-’Άσραμ, που προσπάθησε να καταστρέψει την Κά‘μπα με έναν τεράστιο ελέφαντα), } Ερμηνεία: Δεν είδες, ω Προφήτη, τι έκανε ο Αλλάχ με το στρατό του Αμπράχα Αλ-’Άσραμ που ήρθε από τη Υεμένη για να καταστρέψει την Κά‘μπα με έναν τεράστιο ελέφαντα;
{ Δεν οδήγησε (ο Αλλάχ) το σχέδιό τους σε αποτυχία; } Ερμηνεία: Ο Αλλάχ έκανε το κακό σχέδιό τους να αποτύχει, και έτσι δεν μπόρεσαν να καταστρέψουν την Κά'μπα ούτε να αποτρέπουν τους ανθρώπους από αυτή.
{ Και έστειλε καταπάνω τους σμήνη από πουλιά. } Ερμηνεία: Έστειλε καταπάνω τους σμήνη από πουλιά για να τους τιμωρήσει.
{ Χτυπώντας τους με πέτρες από ψημένο πηλό. } Ερμηνεία: Κάθε πουλί κουβαλούσε τρεις πέτρες, μία στο ράμφος του και δύο στα πόδια του.
{ Και τους έκανε (ο Αλλάχ) σαν φαγωμένο σανό (που το έφαγαν τα ζώα και έπειτα το αφόδευσαν). } Ερμηνεία: Ο Αλλάχ τους έκανε σαν φαγωμένο σανό που το έφαγαν τα ζώα και έπειτα το αφόδευσαν και έγινε ξεραμένο και τα μέρη του διασκορπίστηκαν.

Απαντ.: Σούρατ Κουράις και η ερμηνεία της:
{ Στο Όνομα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχμάν (Παντελεήμονα), του Αρ-Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνου). }
{ Θαυμάστε τη συνήθεια των Κουράις (και τις πολλές εύνοιες που τους παραχώρησε ο Αλλάχ. Ανάμεσά τους είναι ότι τους προστάτευσε από τον στρατό με τον ελέφαντα, η σταθερότητα των συμφερόντων τους παρόλο που ζουν σε άγονη έρημο και η συνήθειά τους να ταξιδεύουν με ασφάλεια για να φέρουν ότι χρειάζονται). } { Η συνήθειά τους να ταξιδεύουν (τα εμπορικά καραβάνια) το χειμώνα (προς την Υεμένη) και το καλοκαίρι (προς την παλιά Συρία). } { Ας λατρεύουν λοιπόν τον Κύριο αυτού του Οίκου (του Ιερού Οίκου στη Μάκκα), } { Αυτόν που τους τάιζε (σώζοντάς τους) από την πείνα και τους έκανε να αισθάνονται ασφαλείς από το φόβο. } [Σούρατ Κουράις 106:1-4]
Η ερμηνεία της:
{ Θαυμάστε τη συνήθεια των Κουράις (και τις πολλές εύνοιες που τους παραχώρησε ο Αλλάχ. Ανάμεσά τους είναι ότι τους προστάτευσε από τον στρατό με τον ελέφαντα, η σταθερότητα των συμφερόντων τους παρόλο που ζουν σε άγονη έρημο και η συνήθειά τους να ταξιδεύουν με ασφάλεια για να φέρουν ότι χρειάζονται). } Ερμηνεία: Παρόλο που ζούσαν σε άγονη έρημο αλλά ένιωθαν άνετα λόγω των χαρών του Αλλάχ, ζούσαν γύρω από τον Ιερό Οίκο και έτσι απέκτησαν σεβασμό από τις άλλες αραβικές φυλές που ερχόντουσαν για προσκύνημα, ζούσαν με ασφάλεια παρόλο που η κάθε αραβική φυλή συνήθιζε να επιτίθεται στην άλλη, συνήθιζαν να ταξιδεύουν με ασφάλεια για να φέρουν ότι χρειάζονται.
{ Η συνήθειά τους να ταξιδεύουν (τα εμπορικά καραβάνια) το χειμώνα (προς την Υεμένη) και το καλοκαίρι (προς την παλιά Συρία). } Ερμηνεία: Συνήθιζαν να ταξιδεύουν για να φέρουν ότι χρειάζονται επειδή ζούσαν σε άγονη έρημο, και έτσι το χειμώνα ταξίδευαν προς την Υεμένη και το καλοκαίρι ταξίδευαν προς την παλιά Συρία.
{ Ας λατρεύουν λοιπόν τον Κύριο αυτού του Οίκου (του Ιερού Οίκου στη Μέκκα), } Ερμηνεία: Ας λατρεύουν τον Αλλάχ που τους διευκόλυνε αυτά τα ταξίδια, ας Τον λατρεύουν χωρίς να αποδίδουν σε Αυτόν κανέναν εταίρο στη λατρεία.
{ Αυτόν που τους τάιζε (σώζοντάς τους) από την πείνα και τους έκανε να αισθάνονται ασφαλείς από το φόβο. } Ερμηνεία: Μόνο ο Αλλάχ που τους παρείχε αγαθά παρόλο που ζούσαν σε άγονη έρημο, και τους έκανε να αισθάνονται ασφαλείς αφού έβαλε στις καρδιές όλων των αραβικών φυλών σεβασμό προς τον Ιερό Οίκο που έχτισε ο Αβράαμ και προς τους κατοίκους που ζουν γύρω από τον Ιερό Οίκο, δηλαδή τους Κουράις.

Απαντ.: Σούρατ Αλ-Μα‘ούν και η ερμηνεία της:
{ Στο Όνομα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχμάν (Παντελεήμονα), του Αρ-Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνου). }
{ Είδες εκείνον που διαψεύδει (την ανάσταση, τον απολογισμό και) την ανταπόδοση; } { Είναι ο ίδιος που διώχνει τον ορφανό (από τα δικαιώματά του) με σκληράδα, } { Και δεν προτρέπει στο τάισμα του ενδεή (δηλ. ούτε αυτός ταΐζει τους φτωχούς, ούτε προτρέπει τους άλλους να το κάνουν). } { Αλίμονο σε εκείνους (τους υποκριτές) που προσεύχονται, } { Που αμελούν τις προσευχές τους (που τις καθυστερούν από τις ώρες που πρέπει από αδιαφορία ή αμέλεια και δεν τις τελούν με τον τρόπο που πρέπει). } { Που κάνουν (καλές πράξεις μόνο και μόνο για) επίδειξη, } { Και εμποδίζουν (να δανείσουν) όσα έχουν οφέλη (στους ανθρώπους ακόμα και αν είναι μικρά πράγματα) (όπως όταν ο γείτονας ζητήσει να δανειστεί κάτι μικρό από τα οικιακά σκεύη, αρνούνται να του δώσουν). } [Σούρατ Αλ-Μα‘ούν 107:1-7]
Η ερμηνεία της:
{ Είδες εκείνον που διαψεύδει (την ανάσταση, τον απολογισμό και) την ανταπόδοση; } Ερμηνεία: Γνώριζες αυτόν που διαψεύδει την ανταπόδοση την Ημέρα της Κρίσεως;
{ Είναι ο ίδιος που διώχνει τον ορφανό (από τα δικαιώματά του) με σκληράδα, } Ερμηνεία: Είναι αυτός που διώχνει σκληρά τον ορφανό μακριά από τις ανάγκες του.
{ Και δεν προτρέπει στο τάισμα του ενδεή (δηλ. ούτε αυτός ταΐζει τους φτωχούς, ούτε προτρέπει τους άλλους να το κάνουν). } Ερμηνεία: Ούτε αυτός βοηθάει τους φτωχούς από τα χρήματά του, ούτε καν προτρέπει τους άλλους να το κάνουν!
{ Αλίμονο σε εκείνους (τους υποκριτές) που προσεύχονται, } Ερμηνεία: Καταστροφή και μαρτύριο για τους υποκριτές που προσεύχονται.
{ Που αμελούν τις προσευχές τους (που τις καθυστερούν από τις ώρες που πρέπει από αδιαφορία ή αμέλεια και δεν τις τελούν με τον τρόπο που πρέπει). } Ερμηνεία: Εκείνοι που αμελούν την προσευχή τους, και την καθυστερούν μέχρι που να την τελούν την τελευταία στιγμή της ώρας της.
{ Που κάνουν (καλές πράξεις μόνο και μόνο για) επίδειξη, } Ερμηνεία: Εκείνοι που τελούν τις προσευχές και τις καλές πράξεις μόνο για επίδειξη και όχι για χάρη του Αλλάχ και με ειλικρίνεια προς Αυτόν.
{ Και εμποδίζουν (να δανείσουν) όσα οφέλη έχουν (στους ανθρώπους ακόμα και αν είναι μικρά πράγματα) (όπως όταν ο γείτονας ζητήσει να δανειστεί κάτι μικρό από τα οικιακά σκεύη, αρνούνται να του δώσουν). } Ερμηνεία: Αν και δεν θα χάσουν τίποτα αν βοηθήσουν άλλους ανθρώπους και τους δανείσουν ό,τι συνήθως δανείζουν οι άνθρωποι ο ένας στον άλλο, ακόμα κι αυτό το εμποδίζουν!

Απαντ.: Σούρατ Αλ-Κάουθαρ και η ερμηνεία της:
{ Στο Όνομα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχμάν (Παντελεήμονα), του Αρ-Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνου). }
{ Στ’ αλήθεια, Εμείς σου δώσαμε (ω, Μωχάμμαντ) το Αλ-Κάουθαρ (ένα ποτάμι στον Παράδεισο). } { Γι’ αυτό τέλεσε, λοιπόν, την προσευχή προς τον Κύριό σου (με ειλικρίνεια και αφοσίωση προς Αυτόν και μόνο) και πρόσφερε θυσία (για τους φτωχούς, για Χάρη του Αλλάχ και μόνο). } { Πράγματι, εκείνος που σε μισεί είναι ο αποκομμένος (από την ευημερία και από κάθε καλό σε αυτόν τον κόσμο και στη Μέλλουσα Ζωή) (αναφέρεται σε έναν άνδρα που μίλησε για τον Προφήτη χλευάζοντας ότι ο Προφήτης είναι άκληρος από γιους, και το όνομά του δε θα συνεχιστεί μετά από το θάνατό του, αλλά ο Αλλάχ του απάντησε ότι αυτός είναι ο αποκομμένος και όχι ο Προφήτης). } [Σούρατ Αλ-Κάουθαρ 108:1-3]
Η ερμηνεία της:
{ Στ’ αλήθεια, Εμείς σου δώσαμε (ω, Μωχάμμαντ) το Αλ-Κάουθαρ (ένα ποτάμι στον Παράδεισο). } Ερμηνεία: Στ' αλήθεια, Εμείς σου δώσαμε, ω Μωχάμμαντ, άφθονα αγαθά, χάρες και ευλογίες, συμπεριλαμβανομένου του ποταμού Αλ-Κάουθαρ στον Παράδεισο.
{ Γι’ αυτό τέλεσε, λοιπόν, την προσευχή προς τον Κύριό σου (με ειλικρίνεια και αφοσίωση προς Αυτόν και μόνο) και πρόσφερε θυσία (για τους φτωχούς, για Χάρη του Αλλάχ και μόνο). } Ερμηνεία: Έτσι, να είσαι ευγνώμων στον Αλλάχ για αυτήν την ευλογία απευθύνοντας όλες τις προσευχές σου στον Αλλάχ και μόνο και προσφέροντας θυσίες για χάρη του Αλλάχ και μόνο, σε αντίθεση με ό,τι κάνουν οι πολυθεϊστές όταν αναζητούν εγγύτητα με τα είδωλά τους προσφέροντας θυσίες σε αυτά.
{ Πράγματι, εκείνος που σε μισεί είναι ο αποκομμένος (από την ευημερία και από κάθε καλό, σε αυτόν τον κόσμο και στη Μέλλουσα Ζωή) (αναφέρεται σε έναν άντρα που μίλησε για τον Προφήτη χλευάζοντας ότι ο Προφήτης είναι άκληρος από γιους, και το όνομά του δε θα συνεχιστεί μετά από το θάνατό του, αλλά ο Αλλάχ του απάντησε ότι αυτός είναι ο αποκομμένος και όχι ο Προφήτης). } Ερμηνεία: Πράγματι, εκείνος που σε μισεί είναι αυτός που θα είναι αποκομμένος από κάθε καλό, και κανείς δε θα τον θυμάται παρά μόνο με κάθε κακό.

Απαντ.: Σούρατ Αλ-Κάφιρουν και η ερμηνεία της:
{ Στο Όνομα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχμάν (Παντελεήμονα), του Αρ-Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνου). }
{ Πες (ω, Μωχάμμαντ): «Ω, άπιστοι! } { Εγώ δεν λατρεύω αυτά που εσείς λατρεύετε, } { Ούτε εσείς λατρεύετε Αυτόν που εγώ λατρεύω. } { Και ούτε εγώ θα λατρεύω αυτά που εσείς λατρεύετε, } { Και ούτε εσείς θα λατρεύετε Αυτόν που εγώ λατρεύω. } { Εσείς έχετε τη θρησκεία σας και εγώ έχω τη θρησκεία μου.» } [Σούρατ Αλ-Κάφιρουν 109:1-6]
Η ερμηνεία της:
{ Πες (ω, Μωχάμμαντ): «Ω, άπιστοι! } Ερμηνεία: Πες, ω Αγγελιαφόρε: «Ω, εσείς που αρνείτε την πίστη στον Αλλάχ.
{ Εγώ δεν λατρεύω αυτά που εσείς λατρεύετε, } Ερμηνεία: Ούτε λατρεύω τώρα ούτε θα λατρέψω στο μέλλον αυτά τα είδωλα που λατρεύετε.
{ Ούτε εσείς λατρεύετε Αυτόν που εγώ λατρεύω. } Ερμηνεία: Ούτε εσείς λατρεύετε Αυτόν που εγώ λατρεύω, αφού εγώ λατρεύω τον Αλλάχ και μόνο.
{ Και ούτε εγώ θα λατρεύω αυτά που εσείς λατρεύετε, } Ερμηνεία: από είδωλα.
{ Και ούτε εσείς θα λατρεύετε Αυτόν που εγώ λατρεύω. } Ερμηνεία: Ούτε εσείς λατρεύετε Αυτόν που εγώ λατρεύω, αφού εγώ λατρεύω τον Αλλάχ και μόνο.
{ Εσείς έχετε τη θρησκεία σας και εγώ έχω τη θρησκεία μου.»
} Ερμηνεία: Εσείς έχετε τη θρησκεία που εσείς οι ίδιοι επινοήσατε, ενώ εγώ έχω τη θρησκεία που μου αποκάλυψε ο Αλλάχ, η οποία είναι η ίδια θρησκεία όλων των προηγούμενων προφητών.

Απαντ.: Σούρατ Αν-Νασρ και η ερμηνεία της:
{ Στο Όνομα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχμάν (Παντελεήμονα), του Αρ-Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνου). }
{ Όταν έρθει η Νίκη από τον Αλλάχ και η απελευθέρωση (της Μάκκας), } { Και βλέπεις τους άνθρωπους να εισέρχονται στη θρησκεία του Αλλάχ σε πλήθη, } { Τότε δόξασε τον Κύριό σου ευγνωμονώντας Τον, και ζήτα τη συγχώρεσή Του. Στ’ αλήθεια, είναι Εκείνος που πάντα αποδέχεται τη μεταμέλεια και συγχωρεί. } [Σούρατ Αν-Νασρ 110:1-3]
Η ερμηνεία της:
{ Όταν έρθει η Νίκη από τον Αλλάχ και η απελευθέρωση (της Μάκκας), } Ερμηνεία: Όταν έρθει η νίκη σε σένα, ω Αγγελιαφόρε, από τον Αλλάχ, και μπεις στη Μάκκα ως νικητής, χωρίς καν να γίνει καμία μάχη.
{ Και βλέπεις τους άνθρωπους να εισέρχονται στη θρησκεία του Αλλάχ σε πλήθη, } Ερμηνεία: Και βλέπεις τους άνθρωπους να εισέρχονται στο Ισλάμ ομάδες, η μια μετά από την άλλη.
{ Τότε δόξασε τον Κύριό σου ευγνωμονώντας Τον, και ζήτα τη συγχώρεσή Του. Στ’ αλήθεια, είναι Εκείνος που πάντα αποδέχεται τη μεταμέλεια και συγχωρεί. } Ερμηνεία: Να ξέρεις, λοιπόν, ότι αυτό είναι σημάδι ότι η αποστολή σου πρόκειται να τελειώσει. Έτσι, δόξαζε τον Κύριό σου ευγνωμονώντας Τον για την ευλογία της νίκης και της απελευθέρωσης της Μάκκας, και ζήτα τη συγχώρεσή Του, γιατί πράγματι, δέχεται τη μεταμέλεια των δούλων Του και τους συγχωρεί.

Απαντ.: Σούρατ Αλ-Μάσαντ και η ερμηνεία της:
{ Στο Όνομα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχμάν (Παντελεήμονα), του Αρ-Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνου). }
{ Ας χάσουν τα χέρια του Άμπου Λάχαμπ (δηλ. ας χαθεί και ας ταλαιπωρηθεί ο ίδιος), και πράγματι ο ίδιος έχασε και ταλαιπωρήθηκε! (ο οποίος ήταν ο θείος του Προφήτη και ένας από τους εχθρούς του). } { Δεν τον προστάτεψαν (από την τιμωρία του Αλλάχ) τα πλούτη του, ούτε ό,τι απέκτησε (από παιδιά). } { Θα εισαχθεί στη Φωτιά που έχει (άγριες) φλόγες για να καεί μέσα της, } { Επίσης και η γυναίκα του, αυτή που κουβαλάει καυσόξυλα (δηλ. τα αγκάθια που κουβαλούσε για να τα βάλει στο δρόμο του Προφήτη ώστε να τον βλάψει), } { Θα έχει γύρω από το λαιμό της ένα σχοινί από Μάσαντ (κατασκευασμένο από πολύ σκληρές πλεγμένες ίνες φοίνικα, με το οποίο θα υψωθεί στην Κόλαση και έπειτα θα ριχτεί κάτω). } [Σούρατ Αλ-Μάσαντ 111:1-5]
Η ερμηνεία της:
{ Ας χάσουν τα χέρια του Άμπου Λάχαμπ (δηλ. ας χαθεί και ας ταλαιπωρηθεί ο ίδιος), και πράγματι ο ίδιος έχασε και ταλαιπωρήθηκε! (ο οποίος ήταν ο θείος του Προφήτη και ένας από τους εχθρούς του). } Ερμηνεία: Ας χαθεί και ας ταλαιπωρηθεί ο Άμπου Λάχαμπ ο οποίος έβλαψε πολύ τον Προφήτη (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ).
{ Δεν τον προστάτεψαν (από την τιμωρία του Αλλάχ) τα πλούτη του ούτε ό,τι απέκτησε (από παιδιά). } Ερμηνεία: Τίποτε δεν μπορεί να τον προστατέψει από την τιμωρία του Αλλάχ. Ό,τι μάζευε από πλούτη και ό,τι απέκτησε από παιδιά δε θα τον ωφελούν σε τίποτε απέναντι στην τιμωρία του Αλλάχ.
{ Θα εισαχθεί στη Φωτιά που έχει (άγριες) φλόγες για να καεί μέσα της, } Ερμηνεία: Την Ημέρα της Κρίσεως θα εισαχθεί σε μια πολύ δυνατή Φωτιά που έχει άγριες φλόγες για να καεί εκεί μέσα για πάντα.
{ Επίσης και η γυναίκα του, αυτή που κουβαλάει καυσόξυλα (δηλ. τα αγκάθια που κουβαλούσε για να τα βάλει στο δρόμο του Προφήτη ώστε να τον βλάψει), } Ερμηνεία: Επίσης θα εισαχθεί στη Φωτιά και η γυναίκα του, η Ούμμ Τζαμήλ, η οποία συνήθιζε να ρίχνει αγκάθια στο δρόμο του Προφήτη (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) ώστε να τον βλάψει.
{ Θα έχει γύρω από το λαιμό της ένα σχοινί από Μάσαντ (κατασκευασμένο από πολύ σκληρές πλεγμένες ίνες φοίνικα, με το οποίο θα υψωθεί στην Κόλαση και έπειτα θα ριχτεί κάτω). } Ερμηνεία: Θα οδηγηθεί στην Κόλαση με ένα σφιχτό σχοινί γύρω από το λαιμό της.

Απαντ.: Σούρατ Αλ-Ιχλάς και η ερμηνεία της:
{ Στο Όνομα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχμάν (Παντελεήμονα), του Αρ-Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνου). }
{ Πες (ω, Μωχάμμαντ): «Αυτός είναι ο Αλλάχ, ο Άχαντ (Ένας, Μοναδικός και Αδιαίρετος). } { Ο Αλλάχ, ο Ασ-Σάμαντ (ο Αυτάρκης, που δεν έχει ανάγκη τίποτε από τα πλάσματα Του, αλλά αυτά έχουν ανάγκη από Αυτόν, και Αυτός ούτε τρώει, ούτε πίνει, ούτε πεθαίνει). } { Δε γέννησε, ούτε γεννήθηκε. } { Και κανένας δεν είναι ίσος ή συγκρίσιμος με Αυτόν.» } [Σούρατ Αλ-Ιχλάς 112:1-4]
Η ερμηνεία της:
{ Πες (ω, Μωχάμμαντ): «Αυτός είναι ο Αλλάχ, ο Άχαντ (Ένας, Μοναδικός και Αδιαίρετος). } Ερμηνεία: Πες, ω Αγγελιαφόρε: «Αυτός είναι ο Αλλάχ, ο Ένας Αληθινός Θεός, δεν υπάρχει άλλος θεός που αξίζει να λατρεύεται παρά μόνον Αυτός. Είναι αδιαίρετος και δεν διαιρείται σε τρία πρόσωπα ή υποστάσεις, όπως ισχυρίζονται οι Χριστιανοί στο δόγμα της Αγίας Τριάδας.
{ Ο Αλλάχ, ο Ασ-Σάμαντ (ο Αυτάρκης, που δεν έχει ανάγκη τίποτε από τα πλάσματα Του, αλλά αυτά έχουν ανάγκη από Αυτόν, και Αυτός ούτε τρώει, ούτε πίνει, ούτε πεθαίνει). } Ερμηνεία: Όλη η δημιουργία έχει ανάγκη από Αυτόν.
{ Δε γέννησε, ούτε γεννήθηκε. } Ερμηνεία: Δεν έχει ούτε γιο, ούτε πατέρα.
{ Και κανένας δεν είναι ίσος ή συγκρίσιμος με Αυτόν. } Ερμηνεία: Κανένας από τη δημιουργία Του δεν είναι παρόμοιος με Αυτόν.

Απαντ.: Σούρατ Αλ-Φάλακ και η ερμηνεία της:
{ Στο Όνομα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχμάν (Παντελεήμονα), του Αρ-Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνου). }
{ Πες (ω, Μωχάμμαντ): «Αναζητώ καταφύγιο στον Κύριο της Χαραυγής, } { Από το κακό (που προέρχεται) από τα δημιουργήματα που έπλασε, } { Και το κακό της νύχτας με το βαθύ σκοτάδι της όταν διαχέεται (και καλύπτει τα πάντα), } { Και το κακό εκείνων (των μαγισσών) που φυσούν στους κόμπους, } { Και το κακό του ζηλόφθονου όταν ματιάζει». } [Σούρατ Αλ-Φάλακ 113:1-5]
Η ερμηνεία της:
{ Πες (ω, Μωχάμμαντ): «Αναζητώ καταφύγιο στον Κύριο της Χαραυγής, } Ερμηνεία: Μόνο από τον Αλλάχ, τον Κύριο της Χαραυγής αναζητώ καταφύγιο και προστασία.
{ Από το κακό (που προέρχεται) από τα δημιουργήματα που έπλασε, } Ερμηνεία: Από το κακό όλων όσων βλάπτουν από τη δημιουργία Του.
{ Και το κακό της νύχτας με το βαθύ σκοτάδι της όταν διαχέεται (και καλύπτει τα πάντα), } Ερμηνεία: Και αναζητώ καταφύγιο στον Αλλάχ από όλα τα κακά που εμφανίζονται τη νύχτα, από άγρια ζώα ή κλέφτες ή εγκληματίες.
{ Και το κακό εκείνων (των μαγισσών) που φυσούν στους κόμπους, } Ερμηνεία: Και αναζητώ καταφύγιο στον Αλλάχ από τις μάγισσες που φυσούν στους κόμπους.
{ Και το κακό του ζηλόφθονου όταν ματιάζει». } Ερμηνεία: Και αναζητώ καταφύγιο στον Αλλάχ από το κακό κάθε ζηλόφθονου που ματιάζει τους ανθρώπους για ό,τι τους χάρισε ο Αλλάχ από τις χάρες και τις ευλογίες Του.

Απαντ.: Σούρατ Αν-Νας και η ερμηνεία της:
{ Στο Όνομα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχμάν (Παντελεήμονα), του Αρ-Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνου). }
{ Πες (ω, Μωχάμμαντ): «Αναζητώ καταφύγιο στον Κύριο των ανθρώπων, } { Τον Βασιλιά των ανθρώπων, } { Το Θεό των ανθρώπων, } { Από το κακό του ύπουλου ψιθυριστή (του διαβόλου, που ψιθυρίζει το κακό στις καρδιές των ανθρώπων), που αποσύρεται (από τον ψίθυρό του, μόλις κάποιος μνημονεύσει τον Αλλάχ), } { Που ψιθυρίζει (το κακό) στα στήθη (στις καρδιές) των ανθρώπων, } { Και από (το κακό που προέρχεται από) τα τζινν και τους ανθρώπους. } [Σούρατ Αν-Νας 114:1-6]
Η ερμηνεία της:
{ Πες (ω, Μωχάμμαντ): «Αναζητώ καταφύγιο στον Κύριο των ανθρώπων, } Ερμηνεία: Αναζητώ προστασία και καταφύγιο στον Κύριο των ανθρώπων.
{ Τον Βασιλιά των ανθρώπων, } Ερμηνεία: Είναι Αυτός που διαχειρίζεται τις υποθέσεις των ανθρώπων όπως θέλει, και μόνο Αυτός είναι ο Κυρίαρχός τους.
{ Το Θεό των ανθρώπων, } Ερμηνεία: Δεν υπάρχει άλλος θεός που αξίζει να λατρεύεται από τους ανθρώπους παρά μόνον Αυτός.
{ Από το κακό του ύπουλου ψιθυριστή (του διαβόλου, που ψιθυρίζει το κακό στις καρδιές των ανθρώπων), που αποσύρεται (από τον ψίθυρό του, μόλις κάποιος μνημονεύσει τον Αλλάχ), } Ερμηνεία: Αναζητώ καταφύγιο στον Αλλάχ από τον σατανά που ψιθυρίζει το κακό στις καρδιές των ανθρώπων.
{ Που ψιθυρίζει (το κακό) στα στήθη (στις καρδιές) των ανθρώπων, } Ερμηνεία: Ψιθυρίζει το κακό στις καρδιές των ανθρώπων.
{ Και από (το κακό που προέρχεται από) τα τζινν και τους ανθρώπους. } Ερμηνεία: Αναζητώ καταφύγιο στον Αλλάχ από όποιον ψιθυρίζει το κακό, είτε ήταν από τα τζινν, είτε ήταν από τους ανθρώπους.