Ενότητα ηθικής

Απαντ.: Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) είπε: «Οι πιο ολοκληρωμένοι πιστοί στην πίστη είναι οι καλύτεροι από αυτούς σε χαρακτήρα.» [Αφηγήθηκε ο Ατ-Τιρμιδέι και ο Άχμαντ]

Απαντ.: 1- Γιατί είναι ένας λόγος της αγάπης του Παντοδύναμου Αλλάχ.
2- Είναι ένας λόγος της αγάπης των ανθρώπων.
3- Είναι το πιο βαρύ πράγμα στη Ζυγαριά των πράξεων των ανθρώπων την Ημέρα της Κρίσεως.
4- Η ανταμοιβή πολλαπλασιάζεται με τους καλούς τρόπους.
5- Αποτελεί σημάδι της τελειότητας της πίστης.

Απαντ.: 1- Από το Ευγενές Κορ'άν. Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε: { Στ’ αλήθεια, αυτό το Κορ'άν καθοδηγεί σε αυτό που είναι πιο δίκαιο (δηλ. στο Ισλάμ, το οποίο κατέχει το καλύτερο Δόγμα, τις καλύτερες ενάρετες πράξεις και τους καλύτερους ηθικούς χαρακτήρες). } [Σούρατ Αλ-Ισρά' 17:9] 2- Από τη Σούννα. Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) είπε: «Στ' αλήθεια, έχω σταλεί για να τελειοποιήσω τους καλούς τρόπους.» [Αφηγήθηκε ο Άχμαντ]

Απαντ.: Είναι το να φοβάμαι τον Αλλάχ γνωρίζοντας ότι βλέπει πάντα τις πράξεις μου και να κάνω καλό και καλοσύνη προς τα πλάσματα.
Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) είπε: «Ο Αλλάχ έχει επιβάλλει καλοσύνη (και τελειότητα) στα πάντα.» [Αφηγήθηκε ο Μούσλιμ]
Από τις μορφές του Ιχσάν:
1- Η τελειότητα (Ιχσάν) στη λατρεία του Παντοδύναμου Αλλάχ, με το να λατρεύω τον Αλλάχ με ειλικρίνεια και αφοσίωση.
2- Η καλοσύνη (Ιχσάν) προς τους γονείς, με λόγια και με πράξεις.
3- Η καλοσύνη (Ιχσάν) προς τους συγγενείς.
4- Η καλοσύνη (Ιχσάν) προς τους γείτονες.
5- Η καλοσύνη (Ιχσάν) προς τους ορφανούς και τους άπορους.
6- Η καλοσύνη (Ιχσάν) προς αυτόν που με προσέβαλε.
7- Η καλοσύνη (Ιχσάν) στα λόγια.
8- Η καλοσύνη (Ιχσάν) στη συζήτηση.
9- Η καλοσύνη (Ιχσάν) προς τα ζώα.

Απαντ.: Η κατάχρηση.
Συμπεριλαμβάνεται:
1- Nα λατρεύει κανείς τον Αλλάχ χωρίς ειλικρίνεια και αφοσίωση.
2- Η ανυπακοή προς τους γονείς.
3- Η διακοπή των δεσμών συγγένειας.
4- Η κακή γειτονία.
5- H κακή μεταχείριση των φτωχών και των απόρων, και γενικά τα κακά λόγια και οι κακές πράξεις.

Απαντ.:
1- Η αξιοπιστία στην εκτέλεση των δικαιωμάτων του Παντοδύναμου Αλλάχ.
Παράδειγμα:
Να εκτελώ τις πράξεις λατρείας με κάθε ειλικρίνεια και αξιοπιστία, όπως την προσευχή, τη Ζακά, τη νηστεία, το Χατζ, κλπ.
2- Η αξιοπιστία στη διατήρηση των δικαιωμάτων των ανθρώπων.
Παραδείγματα:
1- Η αξιοπιστία στη διατήρηση της τιμής των ανθρώπων.
2- Των περιουσιών τους.
3- Του αίματός τους και των ψυχών τους.
4- Των μυστικών τους και όσων σου εμπιστεύτηκαν οι άνθρωποι.
Ο Παντοδύναμος ανέφερε τα χαρακτηριστικά των επιτυχόντων λέγοντας:
{ Και αυτοί που τηρούν τα καταπιστεύματα και τις συμφωνίες τους. } [Σούρατ Αλ-Μου'μινούν 23:8]

Απαντ.: Η προδοσία, η οποία είναι η παραμέληση των δικαιωμάτων του Παντοδύναμου Αλλάχ και των δικαιωμάτων των ανθρώπων.
Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) είπε: «Τα σημάδια του υποκριτή είναι τρία: όταν μιλάει λέει ψέματα, όταν δίνει μια υπόσχεση την αψηφά και αν τον εμπιστεύονται προδίδει». [(Συμφωνημένο), Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι και Σαχίχ Μούσλιμ]

Απαντ.: Είναι το να πεις την αλήθεια ως έχει.
Παραδείγματα:

1- Η ειλικρίνεια στη συζήτηση με τους ανθρώπους.
2- Η ειλικρίνεια στην υπόσχεση.
3- Η ειλικρίνεια σε κάθε λέξη και πράξη.
Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) είπε: «Να είστε ειλικρινείς, γιατί η ειλικρίνεια οδηγεί στην αρετή, και η αρετή οδηγεί στον Παράδεισο. Και ο άνθρωπος συνεχίζει να λέει την αλήθεια, μέχρι να καταγραφεί ενώπιον του Αλλάχ ως ειλικρινής άνθρωπος.» [(Συμφωνημένο), Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι και Σαχίχ Μούσλιμ]

Απαντ.: Το ψεύδος, που σημαίνει να πεις ψέματα στους ανθρώπους, να αθετείς τις υποσχέσεις σου και η ψευδορκία.
Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) είπε: «Αποφύγετε το ψεύδος, γιατί το ψεύδος οδηγεί στο Αλ-Φετζούρ (δηλ. κακοβουλία, αισχρές πράξεις), και το Αλ-Φετζούρ οδηγεί στο Πυρ (της Κολάσεως). Και ο άνθρωπος συνεχίζει να λέει ψέματα, μέχρι να καταγραφεί ενώπιον του Αλλάχ, ως ψεύτης.» [(Συμφωνημένο), Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι και Σαχίχ Μούσλιμ] Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) είπε: «Τα σημάδια του υποκριτή είναι τρία: όταν μιλάει λέει ψέματα, όταν δίνει μια υπόσχεση την αψηφά και αν τον εμπιστεύονται προδίδει». [(Συμφωνημένο), Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι και Σαχίχ Μούσλιμ]

Απαντ.: 1- Η υπομονή στην υπακοή προς τον Παντοδύναμο Αλλάχ.
2- Η υπομονή στην αποχή από τις αμαρτίες.
3- Η υπομονή στην αντιμετώπιση οποιασδήποτε δυσκολίας, την οποία μου προόρισε ο Αλλάχ ως δοκιμασία για μένα, και να δοξάζω τον Αλλάχ σε όλες τις περιστάσεις.
Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε:
{ Και ο Αλλάχ αγαπά αυτούς που είναι υπομονετικοί. } [Σούρατ Άλ-'Ιμράν 3:146] Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) είπε: «Τι υπέροχη είναι η υπόθεση του πιστού! Πράγματι, όλες οι υποθέσεις του είναι καλές γι 'αυτόν, και αυτό δεν ισχύει για κανέναν εκτός από τον πιστό. Αν του συμβεί κάτι καλό, είναι ευγνώμων στον Αλλάχ, και έτσι αυτό γίνεται καλό για αυτόν. Και αν του συμβεί κάτι κακό, κάνει υπομονή, και έτσι αυτό γίνεται καλό για αυτόν.» [Αφηγήθηκε ο Μούσλιμ]

Απαντ.: Είναι το να μην έχει κανείς υπομονή για την υπακοή προς τον Αλλάχ, το να μην έχει υπομονή στο να απέχει από τις αμαρτίες και το να έχει δυσαρέσκεια με το θείο πεπρωμένο με λόγια ή πράξεις.
Παραδείγματα που δείχνουν την ανυπομονησία και τη δυσαρέσκεια με το θείο πεπρωμένο:

1- Επιθυμία θανάτου.
2- Να χτυπήσει κανείς τα μάγουλά του.
3- Να σκίσει κανείς τα ρούχα που φοράει.
4- Να τραβάει κανείς τα μαλλιά του ή να τα λύσει αφήνοντας τα ελεύθερα.
5- Να επικαλεστεί κανείς τον Αλλάχ να πέσουν πάνω του συμφορές.
Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) είπε: «Όσο μεγαλύτερη είναι η δοκιμασία, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ανταμοιβή. Όταν ο Αλλάχ αγαπά έναν λαό, τον δοκιμάζει (με δυσκολίες). Έτσι, όποιος είναι ικανοποιημένος (αντιμετωπίζει τη δυσκολία με υπομονή και ικανοποίηση για το ό,τι όρισε ο Αλλάχ), θα λάβει την ευαρέστηση (του Αλλάχ), και όποιος είναι θυμωμένος (αντιμετωπίζει τη δυσκολία με θυμό και δυσκαρεσκεία για το ό,τι όρισε ο Αλλάχ), θα λάβει το θυμό (του Αλλάχ)[Αφηγήθηκε ο Ατ-Τιρμιδέι και ο Ιμπν Μάτζα]

Απαντ.: Είναι η συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων για κάθε σωστό και καλό.
Παραδείγματα:

1- Η συνεργασία τους για την αποκατάσταση των δικαιωμάτων.
2- Η συνεργασία τους για την πρόληψη της καταπίεσης.
3- Η συνεργασία τους για την κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων.
4- Η συνεργασία τους για κάθε καλό.
5- Η μη συνεργασία τους σε αμαρτία, βλάβη και επιθετικότητα.
Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε:
{ Και συνεργαστείτε στην Αλ-Μπιρρ (αρετή) και στην ευσέβεια· και μη συνεργαστείτε στην αμαρτία και στην παράβαση. Και να φοβάστε τον Αλλάχ (εκτελώντας τις εντολές Του και απέχοντας από τις απαγορεύσεις Του). Στ’ αλήθεια, ο Αλλάχ είναι Αυστηρός στην τιμωρία Του. } [Σούρατ Αλ-Μά'ϊντα 5:2] Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) είπε: «Ο ένας πιστός είναι για τον άλλον πιστό όπως ένας τοίχος. Κάθε μέρος (πέτρα) του συγκρατεί (υποστηρίζει, δυναμώνει και σφίγγει) το άλλο.» [(Συμφωνημένο), Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι και Σαχίχ Μούσλιμ] Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) είπε: «Ο Μουσουλμάνος είναι αδελφός για τον Μουσουλμάνο. Δεν τον αδικεί, ούτε τον απογοητεύει. Και όποιος σπεύδει να ικανοποιήσει τις ανάγκες του αδελφού του, ο Αλλάχ θα ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Και όποιος ανακουφίσει από έναν Μουσουλμάνο μια δυσκολία, ο Αλλάχ θα ανακουφίσει από αυτόν μια από τις δυσκολίες της Ημέρας της Κρίσεως. Και όποιος καλύπτει έναν Μουσουλμάνο (δηλ. τα λάθη του), ο Αλλάχ θα τον καλύψει (δηλ. τα λάθη του) την Ημέρα της Κρίσεως.» [(Συμφωνημένο), Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι και Σαχίχ Μούσλιμ]

Απαντ.: 1- Το να είναι κανείς σεμνός απέναντι στον Αλλάχ: Με το να μην Τον παρακούει.
2- Το να είναι κανείς σεμνός απέναντι στους ανθρώπους: Με το να μην μιλάει με άσχημα λόγια, ούτε να δείξει ό,τι πρέπει να καλύπτει από το σώμα του.
Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) είπε: «Η Ιμάν (πίστη) έχει εβδομήντα και κάτι κλαδιά: Το ψηλότερο είναι να πει κανείς ότι δεν υπάρχει άλλος θεός που αξίζει να λατρεύεται παρά μόνον ο Αλλάχ, και το χαμηλότερο είναι να αφαιρέσει κανείς οτιδήποτε βλαβερό ή εμπόδιο από το μονοπάτι· και το να έχει κανείς σεμνότητα (Χαγιά') είναι ένα κλαδί της Ιμάν.» [Αφηγήθηκε ο Μούσλιμ]

Απαντ.: 1- Το έλεος και η ευλάβεια για τους ηλικιωμένους.
2- Το έλεος για τα μικρά παιδιά.
3- Το έλεος για τους φτωχούς και τους άπορους.
4- Το έλεος για τα ζώα με το να τα ταΐζεις και να μην τα βλάπτεις.
Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) είπε: «Βλέπεις τους πιστούς, όσον αφορά το αμοιβαίο έλεος, την αγάπη και τη συμπάθειά τους, σαν να ήταν ένα σώμα. Όταν πονάει ένα μέλος, πονάει ολόκληρο το σώμα με αϋπνία και πυρετό.» [(Συμφωνημένο), Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι και Σαχίχ Μούσλιμ] Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) είπε: «Όσοι είναι ελεήμονες θα ελεηθούν από τον Αρ-Ραχμάν (Παντελεήμονα). Δείξτε έλεος γι' αυτούς που είναι στη γη, ώστε να σας δείξει έλεος Αυτός που βρίσκεται πάνω από τους ουρανούς.». [Αφηγήθηκε ο Άμπου Νταούντ, και ο Ατ-Τιρμιδέι]

Απαντ.: 1- Η αγάπη προς τον Αλλάχ.
Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε:
{ Στ’ αλήθεια, αυτοί που πιστεύουν αγαπούν τον Αλλάχ περισσότερο (από όσο αγαπούν οι πολυθεϊστές τον Αλλάχ και τα είδωλά τους). } [Σούρατ Αλ-Μπάκαρα 2:165]
2- Η αγάπη προς τον Αγγελιαφόρο (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ).
Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) είπε: «Κανείς από εσάς δεν πιστεύει μέχρι να είμαι πιο αγαπητός γι’ αυτόν από τον πατέρα του, τον γιο του και από όλους τους ανθρώπους». [Αφηγήθηκε ο Αλ-Μπουχάρι]
3- Η αγάπη προς τους πιστούς. Το να αγαπάει κανείς το καλό για αυτούς όπως το αγαπάει για τον εαυτό του.
Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) είπε: «Ο καθένας σας δε θα πιστέψει πραγματικά μέχρι να αγαπήσει για τον αδελφό του αυτό που αγαπά για τον εαυτό του.» [Αφηγήθηκε ο Αλ-Μπουχάρι]

Απαντ.: Η Αλ-Μπασάσα, είναι το να συναντάς τους ανθρώπους με χαμογελαστό πρόσωπο που δείχνει χαρά, ευθυμία, ευτυχία, καλοσύνη, ευγένεια και εκδήλωση ευχαρίστησης.
Το αντίθετο είναι το να συνοφρυώνεσαι μπροστά στους ανθρώπους, κάτι που αποτελεί μια αντιπαθητική πράξη.
Ο Άμπου Δαρρ, η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτού, ανέφερε ότι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) του είπε: «Μην υποτιμάς καμία καλή πράξη, ακόμα κι αν είναι να συναντάς τον αδερφό σου με χαρούμενο πρόσωπο.» [Αφηγήθηκε ο Μούσλιμ] Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) είπε: «Το να χαμογελάς στο πρόσωπο του αδελφού σου αποτελεί πράξη ελεημοσύνης.» [Αφηγήθηκε ο Ατ-Τιρμιδέι]

Απαντ.: Είναι η επιθυμία κάποιου από ζήλια να χάσει κάποιος άλλος το καλό πράγμα που έχει ή είναι το να μισεί κάποιος να βλέπει κάποιον άλλον να απολαμβάνει κάτι καλό που έχει.
Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε:
{ Και από το κακό του ζηλόφθονου όταν ματιάζει». } [Σούρατ Αλ-Φάλακ 113:1-5]
Ο Άνας, η ευαρέστηση του Αλλάχ επ' αυτού, ανέφερε ότι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) είπε: «Μην αλληλομισείστε, μη φθονείτε, μη γυρνάτε την πλάτη ο ένας στον άλλον και να είστε, ω δούλοι του Αλλάχ, αδέλφια.» [Αφηγήθηκε ο Αλ-Μπουχάρι και ο Μούσλιμ]

Απαντ.: Είναι το να χλευάζει και να υποτιμάει κανείς τον μουσουλμάνο αδελφό του, κάτι που δεν επιτρέπεται.
Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε:
{ Ω, εσείς που πιστεύετε! Να μην χλευάζουν κάποιοι κάποιους άλλους, ίσως (οι τελευταίοι) να είναι καλύτεροι από εκείνους (τους πρώτους). Ούτε κάποιες γυναίκες να χλευάζουν άλλες γυναίκες, ίσως (οι τελευταίες) να είναι καλύτερες από εκείνες (τις πρώτες). Ούτε να προσβάλλετε ο ένας τον άλλον πίσω από την πλάτη του για κάποιο ελάττωμά του, ούτε να αποκαλείτε ο ένας τον άλλον με προσβλητικά ψευδώνυμα. Στ' αλήθεια, το χειρότερο όνομα (ψευδώνυμο και χαρακτηρισμός) είναι "Φάσικ" (ανυπάκουος) (που το αξίζει όποιος κάνει αυτά που απαγορέψαμε και προσβάλλει ή χλευάζει τον αδερφό του) μετά από την πίστη (του, αφού έχει γίνει πιστός). Και όποιος δεν μετανοεί, αυτός είναι πράγματι ο άδικος. } [Σούρατ Αλ-Χουτζουράτ 49:11]

Απαντ.: Είναι το να μη νιώθει κανείς ότι είναι ανώτερος από τους άλλους ανθρώπους, ούτε να περιφρονεί τους άλλους ανθρώπους, ούτε να απορρίπτει την αλήθεια.
Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε:
{ Οι (ενάρετοι) δούλοι του Αρ-Ραχμάν (Παντελεήμονα) είναι εκείνοι που περπατούν στη γη με ήσυχο και ταπεινό τρόπο. } [Σούρατ Αλ-Φουρκάν 25:63] Δηλαδή είναι ταπεινοί. Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) είπε: «Όποιος είναι ταπεινός για χάρη του Αλλάχ (αναζητώντας την ευχαρίστηση του Αλλάχ), ο Αλλάχ θα ανεβάσει τον βαθμό του.» [Αφηγήθηκε ο Μούσλιμ] Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) είπε: «Ο Αλλάχ μου αποκάλυψε ότι πρέπει να είστε ταπεινοί, ώστε κανείς να μην υπερηφανεύεται ενάντια σε κανέναν άλλον, ούτε κανείς να καταπιέζει τον άλλον.» [Αφηγήθηκε ο Μούσλιμ]

Απαντ.: 1- Η αλαζονεία στην αντιμετώπιση της αλήθειας, που είναι η απόρριψη της αλήθειας και η μη αποδοχή της.
2- Η αλαζονεία προς τους ανθρώπους, που είναι η περιφρόνηση και η υποτίμησή τους.
Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) είπε: «Αυτός που έχει αλαζονεία στην καρδιά του, ακόμα και στο βάρος ενός ατόμου (μορίου), δεν θα μπει στον Παράδεισο.» Ένας άνδρας είπε: «Στον άνδρα αρέσει το να είναι τα ρούχα του ωραία και τα παπούτσια του ωραία.» Είπε (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ): «Πράγματι, ο Αλλάχ είναι Όμορφος και αγαπά την ομορφιά. Η αλαζονεία είναι η απόρριψη της αλήθειας και η περιφρόνηση για τους ανθρώπους.» [Αφηγήθηκε ο Μούσλιμ]
.
.
Το καλό ντύσιμο και τα καλά παπούτσια δεν είναι από την αλαζονεία.

Απαντ.: 1- Η απάτη στις αγοραπωλησίες, η οποία συγκαλύπτει το ελάττωμα του εμπορεύματος.
2- Η εξαπάτηση στα σχολεία, όπως όταν οι μαθητές εξαπατούν στις εξετάσεις.
3- Η εξαπάτηση στον λόγο, όπως η ψευδορκία και το ψέμα.
4- Η αθέτηση υποσχέσεων και συμφωνιών.
Κάποτε ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) περνούσε από την αγορά και είδε ένα σωρό με σιτηρά και έβαλε το χέρι του μέσα και τα δάχτυλά του βράχηκαν και μετά είπε: «Τι είναι αυτό;» Είπε ο πωλητής: «Ω, Αγγελιαφόρε του Αλλάχ, έπεσε πάνω του βροχή από τον ουρανό» Είπε: «Γιατί δεν έβαλες το βρεγμένο από πάνω για να το δουν οι άνθρωποι; Όποιος εξαπατά δεν είναι από εμένα (δηλ. δεν ακολουθεί την καθοδήγηση, την Σούννα και τον τρόπο μου)[Αφηγήθηκε ο Μούσλιμ]
.

Απαντ.: Είναι να συκοφαντείς τον μουσουλμάνο αδελφό σου πίσω από την πλάτη του με κάτι που μισεί.
Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε:
{ Και μην κατασκοπεύετε, ούτε να κακολογείτε ο ένας τον άλλον πίσω από την πλάτη του. Θα άρεσε σε κάποιον από σας να φάει τη σάρκα του νεκρού αδερφού του; Θα το μισούσατε (έτσι να μισείτε και την κακολογία). Και να φοβάστε τον Αλλάχ. Στ’ αλήθεια, ο Αλλάχ είναι Ταουάμπ (Αυτός που συγχωρεί και αποδέχεται τη μεταμέλεια), Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνος). } [Σούρατ Αλ-Χουτζουράτ 49:12]

Απαντ.: Είναι το να μεταφέρει κανείς τα λόγια κάποιου σε κάποιον άλλον ώστε να δημιουργήσει πρόβλημα μεταξύ τους.
Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) είπε: «Δεν θα εισέλθει στον Παράδεισο, ένας Ναμάμ (αυτός που μεταφέρει τα λόγια κάποιου σε κάποιον άλλον ώστε να δημιουργήσει πρόβλημα μεταξύ τους)[Αφηγήθηκε ο Μούσλιμ]

Απαντ.: Είναι η απροθυμία και η οκνηρία κάποιου στο να διεκπεραιώσει το καλό και αυτό που πρέπει να κάνει.
Συμπεριλαμβανομένων:
η τεμπελιά στην εκτέλεση των καθηκόντων.
Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε:
{ Οι υποκριτές (νομίζουν ότι) εξαπατούν τον Αλλάχ (δείχνοντας την πίστη και κρύβοντας την απιστία τους μέσα τους), αλλά είναι Αυτός που τους εξαπατά (ανταποδίδοντας την εξαπάτησή τους, δίνοντάς τους τους κανόνες και τα δικαιώματα των Μουσουλμάνων κατά την εγκόσμια ζωή, και στη Μέλλουσα θα τους δώσει φως όπως στους Μουσουλμάνους αλλά ξαφνικά θα σβήσει το φως τους και θα τους τιμωρήσει για την απιστία και την υποκρισία τους). Όποτε σηκώνονται για προσευχή, σηκώνονται απρόθυμα, μόνο για να τους δουν οι άνθρωποι, και δεν μνημονεύουν τον Αλλάχ παρά λίγο, } [Σούρατ Αν-Νισά' 4:142]
Επομένως, ο πιστός θα πρέπει να εγκαταλείψει την τεμπελιά και την απροθυμία και θα πρέπει να σπεύσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Αλλάχ και τους ανθρώπους με τρόπο που ευχαριστεί τον Αλλάχ.

Απαντ.: 1- Ο αξιέπαινος θυμός: που είναι για χάρη του Αλλάχ, αν οι άπιστοι ή οι υποκριτές ή άλλοι παραβίασαν τις απαγορεύσεις Του.
2- Ο κακός θυμός: είναι ο θυμός που κάνει τον άνθρωπο να κάνει και να λέει αυτά που δεν πρέπει.
Τρόποι αντιμετώπισης του κακού θυμού:

1- Να τελεί ο θυμωμένος Ουντού'.
2- Να κάτσει αν ήταν όρθιος και να ξαπλώσει αν καθόταν.
3- Να τηρεί τη συμβουλή του Προφήτη (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) ως προς αυτό, όπως είπε: «Μην θυμώνεις».
4- Να ελέγχει τον εαυτού του σε στιγμές θυμού.
5- Να πει: «Α‘ούδου Μπι-Ελλάχι μίνα Ασ-Σαϊτάνι Ερ-Ρατζείμ» (Ζητώ καταφύγιο στον Αλλάχ από τον καταραμένο Σατανά).
6- Να μείνει σιωπηλός.

Απαντ.: Είναι να ψάχνει και να αποκαλύπτει κανείς τα λάθη των ανθρώπων και αυτά που κρύβουν.
Από τις απαγορευμένες μορφές της κατασκοπείας:

1- Να προσπαθήσει κανείς να γνωρίσει τις ιδιωτικές υποθέσεις των ανθρώπων στα σπίτια τους.
2- Να προσπαθήσει κανείς να κρυφακούσει προσωπικές συνομιλίες ανθρώπων.
Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε:
{ Και μην κατασκοπεύετε. } [Σούρατ Αλ-Χουτζουράτ 49:12]

Απαντ.: Η σπατάλη: είναι να ξοδεύεις χρήματα άσκοπα, πέραν από το αναγκαίο.
Το αντίθετο της σπατάλης είναι η τσιγκουνιά, που σημαίνει να κρατάς χρήματα και να μην τα ξοδεύεις σωστά.
Το σωστό είναι να κρατάς έναν μέσο τρόπο μεταξύ αυτών, δηλαδή ο μουσουλμάνος θα πρέπει να είναι γενναιόδωρος.
Ο Παντοδύναμος Αλλάχ είπε:
{ Κι εκείνοι που όταν ξοδεύουν δεν είναι ούτε σπάταλοι ούτε τσιγκούνηδες, αλλά κρατούν έναν μέσο τρόπο μεταξύ αυτών. } [Σούρατ Αλ-Φουρκάν 25:67]

Απαντ.: Η δειλία: είναι να φοβάται κανείς από αυτά που δεν έπρεπε να τα φοβάται.
Όπως ο φόβος του να πει κανείς την αλήθεια και να αρνηθεί το ψεύδος.
Θάρρος:
είναι να σπεύδει κανείς στην αλήθεια, όπως εκείνος που σπεύδει στην υπεράσπιση του Ισλάμ και των μουσουλμάνων στον πόλεμο εναντίον αυτών που επιτίθενται στους μουσουλμάνους.
Ο Προφήτης (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) συνήθιζε να λέει στις επικλήσεις του: «Ω Αλλάχ, αναζητώ καταφύγιο σε Σένα από τη δειλία» Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) είπε: «Ένας δυνατός πιστός είναι καλύτερος και πιο αγαπητός στον Αλλάχ από έναν αδύναμο πιστό, και υπάρχει καλό και στους δύο.» [Αφηγήθηκε ο Μούσλιμ]

Απαντ.: 1- Οι βρισιές.
2- Να πει κανείς σε κάποιον άλλον ότι είναι "ζώο" ή κάτι παρόμοιο.
3- Να πει κανείς άσεμνες ή απρεπείς λέξεις.
Ο Προφήτης (σάλλα Αλλάχου 'αλάιχι ουά σάλλαμ) τα απαγόρευσε όλα αυτά λέγοντας: «Ο πιστός δεν είναι ούτε συκοφάντης, ούτε αυτός που καταριέται, ούτε άσεμνος στα λόγια και τις πράξεις του, ούτε μιλάει με βρώμικη γλώσσα.» [Αφηγήθηκε ο Ατ-Τιρμιδέι και ο Ιμπν Χιμπάν]

Απαντ.: 1- Το να επικαλούμαι τον Αλλάχ να μου χαρίσει καλούς τρόπους και να με βοηθήσει να τους τηρήσω.
2- Η πίστη ότι ο Αλλάχ πάντα με βλέπει, πάντα με ακούει και γνωρίζει τα πάντα για μένα, .
3- Το να θυμάμαι πάντα την ανταμοιβή των καλών τρόπων και ότι αποτελούν τον λόγο της εισόδου στον Παράδεισο.
4- Το να θυμάμαι πάντα τις συνέπειες των κακών τρόπων και ότι αποτελούν τον λόγο της εισόδου στην Κόλαση.
5- Το να θυμάμαι ότι οι καλοί τρόποι φέρνουν την αγάπη του Παντοδύναμου Αλλάχ και της δημιουργίας Του, και ότι οι κακοί τρόποι φέρνουν τον θυμό του Αλλάχ και της δημιουργίας Του.
6- Το να διαβάσω τη βιογραφία του Προφήτη (σάλλα Αλλάχου ‘αλάιχι ουά σάλλαμ) και λαμβάνοντάς τον ως πρότυπο.
7- Το να λαμβάνω τους καλούς ανθρώπους για συντρόφους και να αποφεύγω τη συντροφιά των κακών ανθρώπων.